Hirugarren adineko egoitzeko langileek agerraldia egin dute gaur Bizkaiko Batzar Nagusietako Herritarrekiko Harreman eta Eskarietarako. Bertan, hitzarmen duina eskatu dute hirugarren adineko egoitzetarako. Kontzentrazioa ere egin dute kanpoan, “Hitzarmen bidezkoaren alde, Aldundia erantzule!” lemapean.

Adierazi dute egoitzak ez direla duela 20 urte bezalakoak (erabiltzailearen mesedetan), hauen perfila asko aldatu da, baina gure baldintzek berdinak edo txarragoak izaten jarraitzen dute.

Politika sozialetan ematen ari diren aldaketa eta aurrerapenak eta egoitzetako erabiltzaileen perfilen eboluzioa, inoiz ez datoz bat langileok honi aurre egiteko beharrezkoak dituzten aldaketekin. Baina langieleek ere aldaketak behar dituzte lan-baldintzetan egoitza eta erabiltzaileen aldaketekin batera.

Ratioak erabiltzaile bakoitzeko langile kopurua dira. Eta ez dira 1998tik hona aldatu 1998tik. Gainera, kalkulu hau egiteko egoitzetako langile guztiak hartzen dituzte kontutan (lorezaina, mantentze lanetakoa…). Lege honek aldatu egin behar duela adierazi dute eta ezin dela erreferentzia bezala erabili inondik inora.

Langileen lan-baldintzak azaldu dituzte.

◦ Bakoitzak 17 bat erabiltzaile izan ditzake bere kargura.

◦ Goizeko 6rak inguru hasi behar dira erabiltzaileek esnatu eta altxatzen, goizeko 11tarako denak jaikita eta gosalduta egon behar dutelako eta ez dagoelako egiteko beste modurik.

◦ Erabiltzaileek oso denbora gutxian gosaldu, bazkaldu eta afaldu behar dute (gehienei langileek ematen diete ahora jatekoa), ez dutelako denbora nahikoa denei nahikoa arreta eskaini eta jaten eman eta gero siesta edo lotara sartzeko.

◦ Jasaten dituzten karga fisikoak izugarriak eta gehiegizkoak dira eta langileen gorputzak txikituak daude. Gaixotasun muskular eta hezurretakoak sufritzen dituzte lanaren ondorioz.

◦ 1.698 ordu egiten dituzte lan urtean, egoitza publikoetan eta Gipuzkoako egoitza kontzertatuetan baino 106 ordu gehiago.

Aldundiari egoitza hauetan duen ardura benetan hartzea exijitu diote langileek, erabakiak eta neurriak hartzea zerbitzuak eta lan zein bizi baldintzak hobetu daitezen. Langileek, euren aldarrikapenk gogorarazi dituzte.

• Langile gehiago.
• 1592 ordutako lan jarduna.
• Profilen eta funtzio profesionalen hedapena.
• Erabiltzaile bakoitzari eskaintzen zaion dedikazio eta zerbitzu denbora igotzea.