Osasunbidearen kontratazio-zerrenden kudeaketari dagokionez, legegintzaldi honetan erdietsi diren hobekuntzez gain, oraindik ez dira oinarriak jarri, deialdiak gardentasunez eta zorroztasunez gauza daitezen.

LABek, honen harira, proposatzen dituen neurriak dira:

• Deialdiak zentralizatu behar dira. Gaur egun, iraupen luzeko lanen deialdietan soilik erabili ohi dira. Beste hainbeste egin behar da iraupen motzeko deialdiekin.

• Sindikatuek eta interesatua egon daitekeen edonork lan-eskaintzak esleitzeko prozesua ikuskatuko dute (kontratazio-zerrenden izangaia). Sistemak egiaztagarria zein ikuskagarria izan beharko luke, edozein erabiltzailek kontratazioen izapidearen jarraipena egin dezan.

• Langile-kopurua egonkortu eta egokitu behar zaie laguntza-beharrei. Osasunbidea osoan, behin-behineko kontratazioaren eta absentismoaren analisia egin behar da. Urtez urteko edota urte anitzetan egin eskaintzen metatzea egin behar da langile finkoen edota kontratu egonkorragoak dauzkatenen ordezkapenak betetzeko. Honen guztiaren laguntza alorka nahiz lanbide eskuduntzen arabera antola daiteke.

Lehen bi neurriei dagokienez, prestatu beharko litzateke horretarako behar den informatika-baliabidea (Nafarroako gobernuaren beste sailetan eta beste osasun-zerbitzuetan dago).

Hirugarren neurria gauzatzeko kontratazioak kudeatzeko eta antolatzeko egitasmoa landu beharko litzateke, hots, lanari ekin behar zaio aukeraz eta epe motzeko antolamendua baztertu behar da.

Hiru neurriok prekarietatea leuntzeko borondate politikoaren beharra dute, Osasunbidean egin lana duindu behar da, eta jendeari kalitateko asistentzia sanitarioa eman behar zaio, nahiz eta borondate hori ez den inon agertzen.

Argi dago Osasunbidearen Kontseilaritzarentzat eta Gerentziarentzat lehentasunik ez duela langileen prekarietate ikaragarria konpontzea (kontratatu langileen %51a, kontratuak orduka eta aldi batekoak, 1.500 egiturako kontratuak) ez eta lan duinen eskaintza kudeatzea ere.

Garrantzitsuagoa deritze lobbiek (profesionalen elkargoak, erakunde korporatiboak, botiken industria, kudeatzaileen elkarteak, fundazio pribatuak,…) sanitate pribatuaz izan dezaketenaren iritziari, halaxe ondoriozta daiteke hedabidetan haiekin guztiekin batera, egiten duten arrandiatik, ekarpen publikoen bidez.