Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzetako Erakunde Sanitario Integratuko (ESI) LABeko atal sindikalak salatu nahi du Zuzendaritzak ospitaleko Otorrino eta Plastika zerbitzuak lekuz aldetzeko erabakiaren ondorioz 26 behin-behineko langile kalera joango direla.Honek ondorio larriak izango ditu, hala nola urgentzietako pilaketa kronikoak, itxaron zerrenda luzeagoak eta zerbitzu txarragoa.

Aipatutako zerbitzuak beste zerbitzu bitan integratuko dira: Plastika zerbitzua Traumatologian ezarriko da, 15 ohe gutxiagorekin eta 6 erizain laguntzaile eta 7 erizain gutxiagorekin. Bestaldetik, Otorrino zerbitzua Kirurgian integratuko da, 14 ohe gutxiagoarekin, 4 erizain laguntzaile eta 9 erizain gutxiagorekin.

Aldaketa hauek zerbitzu hauetako lan-karga handitzeaz gain, ohe gutxiago izanik, itxaron zerrendak luzatuko ditu. Beraz, zerbitzuek kalitatea galduko dute eta lanpostuak desagerraraziko dira. Zoritxarrez, Urdulizko Ospitale berria aitzakitzat hartuta, Gurutzetako Ospitalean isilpeko “hustuketa”n urrats bat gehiago da zuzendaritzaren mugimendu hau. Gurutzetako ospitalean gero eta ohe gutxiago, pertsonal gutxiago eta zerbitzu gutxiago izango dira, baina erreferentziazko ospitalea izaten jarraituko du. Honek ondorio garbiak izango ditu: urgentzietako pilaketa kronikoak, itxaron zerrenda luzeagoak eta zerbitzu txarragoa.

Hau guzti hau ikusita zuzendaritzari atzera pauso bat ematea eskatzen diogu eta benetako negoziazioa egin dezatela, denon artean irtenbidea bilatu dezagun Osasun Publikoa bermatzeko.