Datu makroekonomikoen arabera, hazkunde fasean sartu gara, eta, Barne Produktu Gordinari (BPG) begiratzen badiogu, hakunde hori % 3,1 izan dela konturatuko gara. Baina, tamalez, horrek ez du esan nahi hazkunde horrek egoera sozio-laboralean isla duenik; are gehiago, kapitalaren eta lanaren arteko erlazio produktibotik sorturiko errenten ikuspegitik, egoera okerragoa da orain, krisi urteetan baino.

Nahiz eta 2008 eta 2016 urteetan Hego Euskal Herriko ekonomiak aberastasun maila bera izan duen, aberastasun horren banaketan ezberdintasun nabarmenak daude:

  • 2008 urtean, BPGren % 50,8 soldaten ordainketara bideratzen zen; 2015 urtean, aldiz, portzentaia hori % 47,8 da, argitaratu diren azken datuen arabera.

SORTUTAKO ABERASTASUNETIK ZENBAT BIDERATZEN DA SOLDATETARA? (BPGren ehunekoa)


Iturria: LABek egina, Estatistikako Institutu Nazionaleko datuetan oinarrituta

Eusko Jaurlaritzak egoera hori zuzenduko ez duten aurrekontuak egitea erabaki du. Zergatik?

  • Zergen bilketari dagokionez, aldaketarik aurreikusten ez duelako.
  • Azken urteetako inbertsio sozialaren murrizketei dagokienez, murrizketa horiek indarrean dirautelako, eta horrek ondorio negatiboak izan dituetako politika birbanatzailean; gainera, murrizketek eta politika birbanatzaileak sektore ahulenak kolpatu ditu gogorren, prestazioei zein beharrezkoak diren zerbitzu publikoei dagokienez. Horren aurrean, 1.000 milioi euro gehiago beharrezkoak dira, murrizketei aurre egiteko (2009 urteko egoerara bueltatzeko, bederen).