Nafarroako Gobernuaren 2017rako aurrekontu proiektuaren arabera UGT eta CCOOekiko hitzarmen bereziak desagertu egingo dira (ez, ordea, patronalarekikoak; honentzako 800.000 euro bideratuko dira hitzarmen berezien bitartez). ELAk eta LABek behin eta berriz eskatu izan dugu hitzarmen hauek bertan behera uztea, eta horrenbestez aurrekontu hauetakoa lorpen bat da UGTren eta CCOOen pribilegioak amaitu behar zirela aldarrikatu izan dugunontzat. Izan ere, hitzarmen horiek azpikontratatzeko mekanismoak ziren, administrazioak berak egin behar dituen politikak nahierara erabakitzeko.

Alabaina, esan beharra dago hitzarmen horiek desagertu arren, badirela aurrekontu proiektuan partida aipagarriak (hauetako batzuk asko puztuko direlarik); hauetan ez da berariaz aipatzen sindikatu horiei edo patronalari zuzenduta daudela, baina izatez halakoak dira, oso-osorik edo zati batean bederen. Honelako partidarik aipagarrienak:

  • “Orientazio programetarako laguntza. Konferentzia Sektoriala” programa, zeinetarako 1.700.000 euro aurreikusi diren; kopuru berbera bideratu zen 2016an UGT eta CCOOekiko hitzarmenetara. Beraz, atea irekita dago sindikatu horiek zenbateko horren zatiren bat jaso dezaten.
  • “Lan Arriskuen Prebentzio Proiektuak” programara 1.100.000 euro bideratuko dira, iaz baino 1.025.000 gehiago. Partida hau sindikatuek jasoko dute, eta hori ezin da onartu. ELAren eta LABen ustez, hau Gobernuak Enplegu Planean esaten duenaren baitan gertatuko da: Lan Osasunaren arloan elkarrizketa soziala sustatu behar dela dio, baita beste batzuren artean prebentzio ordezkariaren figura berreskuratu behar dela ere: “elkarrizketa sozialaren markoan aintzat hartuko da datozen urteetan lan segurtasun eta osasunari buruz antolakunde sindikal eta enpresarialek proposatzen dituzten proiektu interesgarriak berreskuratzea”.

Beraz, ELAk eta LABek salatu behar dugu Nafarroako Gobernuak UGT eta CCOO finantzatzeko asmoari eusten diola, eta horrela hauen eredu sindikala hobesten duela.

Enplegurako prestakuntzaren, lanbide orientazioaren edo lan osasunaren inguruko politikei dagokienez, ELAk eta LABek hau galdegiten dugu:

  • Lanbide orientazioa zerbitzu publikoek garatu behar dute, hots, baztertu egin behar dira azpikontratazio eta erakunde pribatuentzako diru-laguntzen politika.
  • Garatu behar den enplegurako prestakuntza sistemaren oinarria lanbide heziketako ikastetxeak eta Nafar Lansarearen zentroak izan behar dira; prestakuntza ez dute patronalak eta sindikatuek eman behar, eta ezin da hauekin azpikontratatu.
  • Lan osasuneko programak zuzenean eta errealitate sozialari buruzko ikerlanak zuzenean herri-administrazioak garatu behar ditu.

2017ko aurrekonktu proiektuaren tramitea dela eta, ELAk eta LABek alderdi politikoei honakoa eskatzen diegu:

  • Ez dezatela onar aurkeztutako aurrekontua aurrera ateratzerik.
  • Parlamentuan tramitatzean egin ditzatela beharrezko aldaketak bermatzeko zerbitzu publikoek zuzenean garatuko dituztela lanbide orientazioko, lan osasuneko eta errealitate sozialari buruzko ikerlanen programak.
  • Nafarroan indarrean zegoen erregimenari dagozkion politika klientelarrarekin lotutako programen jarraipena galaraz dezatela; programa horiek patronala, UGT eta CCOO finantzatzeko baliatzen ziren.
  •