Bizkaiko Txartel Bakarraren aldeko Foroak urtebete egin du, eta, hori dela eta, agerraldia egin du etorkizuneko erronkak aurkezteko. LAB Foroaren parte da, hainbat eragilerekin batera.

Hauxe da gaurko agerraldian irakurritako adierazpena:

Orain urtebete, 2017ko urriaren 17an, TXARTEL BAKARRAREN ETA GARRAIO PUBLIKO INTEGRATUAREN SISTEMAREN ALDEKO FOROA aurkeztu genuen hementxe.

Aldi berean, Txartel Bakarrak bete beharreko 6 premisen adierazpena ere aurkeztu genuen, BARIK txartelak orain eskaintzen duenetik urrun.

Urtebete joan denean, berresten dugu Txartel Bakarra sustatzen jarraitu behar dugula. Hamabi hilabeteotan eskualdez eskualde ibili gara Foro hau aurkezten eta hasieran 15 erakunde baginen, jada 27 sinatzaile bildu ditugu.

STEILAS, CGT-LKN eta CNT gurekin daudela, euskal sindikatuen espektroa ia osorik hartzen dugu: pentsiodunen kolektiboak, kontsumitzaileen elkarteak, eta Ezkerraldea, Txorierri eta beste eskualde batzuetako auzo- elkarteek eta bestelako taldeek, eta gazte, ikasle, auzo, ekologista eta abarren talde askoren sinadurak batu ditugu. Gehituz goaz, eta jarraituko dugu txartel bakarraren aldeko borondatea handitzen.

2018an, gainera, urrats bat egin dugu maila instituzionalean, Bizkaiak TXARTEL BAKARRA eta SISTEMA INTEGRATUA izan dezan benetako jauzi kualitatiboa izan litekeena, gure ustez. Txartel Bakarraren aldeko Foroa Bizkaiko Batzar Nagusietan ordezkatuta dauden alderdi politiko guztiekin egon da, eta Bizkairako Txartel Bakarraren proposamenaren eskumena, legezkotasuna, bideragarritasuna eta kostua hizpide izango dituen txosten teknikoa egiteko ARAUZ BESTEKO PROPOSAMENA babesteko eskatu die, osoko bilkuran eztabaidatzeko.

Txosten horretan gutxienez parametro hauek aztertu beharko lirateke:

• Garraio-aldaketak doan garraio-modu guztietan.
• Tarifa-integrazioa. Tarifa berberak garraio-operatzaile guztientzat.
• Progresibo izatea. Zenbat eta gehiago erabili hainbat eta merkeago ibili.
• Txartelaren prezioa pertsona/familia-errentara egokitzea.
• Bizkaiko garraiobide publiko guztietan erabiltzea.
• Oraingo garraio publikoko sareari eusten edo hobetzen oinarritzea.

Horregatik, gure asmoa da talde politiko guztiek, aho batez, Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzea Bizkaiko Garraio Publikoaren 2018-2018 eperako Plan Estrategikoaren baitan Bizkairako Txartel Bakarraren proposamenaren eskumenari, legezkotasunari, bideragarritasunari eta kostuari buruzko atala sartuz, lehen esandako parametroak kontuan hartuta.

Horrela txartel bakarra ezartzeak zer kostu ekarriko lukeen jakiteko informazio guztia izan genezake. Herritarrekin eta mugimendu sozial eta sindikalekin garden jokatzea litzateke. Eta, gainera, txartel bakarra martxan jartzeko erabakiak hartzean lehentasunak non dauden jakiteko funtsezko tresna ere izango lukete erakundeek.

Bestela ere, oraintsu aurkeztu den Garraio Publikoaren 2017ko Txosteneko datuek argi uzten dute Txartel Bakarra ezinbestekoa dela Bizkaiko garraio publikoa hobetzeko:

• Datu egonkorrak, igoera nabarmenik gabe azken bost urteotan: 165 eta 170 milioi bidaia arteko datuak daude, igoera barik 2012tik. 5 urtean milioi bat erabiltzaile soilik gehitu dira (168.988.000tik 169.809.000ra). Eta 3. lineak soilik 3.000.000 gehitu ditu. Beraz, bidaiariak garraio publiko batetik bestera aldatzen dira baina ez da errepideetatik autorik ateratzea lortzen.

• Bidaiak vs. diru-bilketa. Beste datu garrantzitsu bat da 2012-2017 artean bidaiak % 0,5 baino gehitu ez badira (821.000 bidaia), diru-bilketa % 7 hazi da (7.821.000 euro). Garraio publikoa erabiltzen dugunok gara garraio publikoaren sistema sostengatzen ari garenak tarifa-politika bidegabearen ondorioz.

• Eskualde batzuetan, berbarako, Txorierrin, egiaztatzen da 3. linea heldu eta maiztasunak hobetu direnean bidaien kopuruak ere gora egin duela, 2016an baino %16 gehiago izan direla, hain zuzen. Alabaina, diru-bilketa % 46 hazi da 2017ko tarifakadaren (tarifazoa), eskualdea zigortzen duen gune- banaketa berriaren ondorioz, ez baitzaio egin Kukullaga-Matiko zatiari doan eman zaion Metro Bilbaorekiko garraio-aldaketa. Hala ere, Txorierri eskualdea oso urrun geratzen da 2013an erregistratu ziren 1.663.000 mugimenduetatik, orain 1.210.000 badira. Hobekuntzak, gorabehera, ez dira L3 obren aurreko emaitzak berreskuratzen.

• FEVEren bidaia-kopuruen gainbehera etengabea, egun ez baita urtean milioi bat bidaia zenbatzera iristen. Datu adierazgarria da tarifak bateratu eta koordinazio-erakunde bakarra izatearen alde. Ezin dugu onartu gure trenbide-azpiegiturak “trenbide-zabor” bihurtzea desegin aurreko urrats modura.

Eta, horrela, datuak eman eta eman jarrai genezake, Bizkaian benetako TXARTEL BAKARRA jartzea premiazkoa dela berresten duten datuak, alegia.

BARIK txartela, bere garaian, urratsa izan zen Bizkaiko garraiobide publiko gehienetan erabil zitekeen euskarria izan baitzen. Urrats horren ostean, eta BARIK euskarri bera baliatuz, TXARTEL BAKARRAREN alde egiteko unea heldu da, gure iritziz.

TXARTEL BAKARRAK aukera emango luke herritarren mugikortasuna eraginkorragoa eta jasangarriagoa izatea bermatuko lukeen garraio-sistema publikoa ezartzeko. TXARTEL BAKARRAK ibilgailu pribatuaren baldintzetan sustatu eta garatuko litzatekeen garraio publikoa izaten lagunduko luke, Bizkaiko herritarren mugikortasun- beharrak asetzea eta ingurumena errespetatzea ziurtatuz.

Azken finean, TXARTEL BAKARRAREKIN homogeneotasun eta berdintasun handiagoak lortuko genituzke, eskualdeak hobeto orekatuz, batez ere garraio-maiztasun txikienekoak dituztenen mesedetan.