Epaiketa bat izan da gaur Iruñean, Tasubinsa enplegu zentro bereziaren aurka lanbideen arteko gutxieneko soldataren gatazka kolektiboa dela eta. Enpresa batzordea ez zetorren bat SMI maila duten beharginen soldaten kudeaketarekin, larria iruditzen baitzitzaion gutxien kobratzen duten langileen soldatekin jolastea, are gehiago kontuan izanda Tasubinsa enplegu zentro berezia dela. Jokabide hori aldatzeko eskatu zuen batzordeak, baina, enpresak kasurik egin ez zuenez, gatazka kolektiboaren salaketa jarri zuten langileek. Eta kontziliazioan enpresak jarrera aldatu ez zuenez, azkenean epaiketa egin da. Hala, epaiketa hasi aurretik, Tasubinsako langileek eta beren ordezkariek elkarretaratzea egin dute Justizia Jauregiaren atarian.