Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzeako ESIko zuzendaritzak, langile bati hiru urteko semea zaintzeko eszedentzia zatitzea ezeztatu dio. Tamalez, hau ez da kasu isolatua, egunero gertatzen da Osakidetza osoan, ESI guztietan. Osakidetzan ez dira berdintasunerako neurriak errespetatzen. Egoera honen aurrean, LAB sindikatuak egoera hau salatu du gaur, Gurutzetako Ospitaleko sarreran kontzentrazioa eginez.

Gizon eta emakumeen egiazko berdintasunerako 3/2007 Lege Organikoan jasotzen denez, botere publikoek benetako berdintasuna lortzeko baliabideak eta legeak sortu behar dituzte. Irizpide orokorretan lan jardunaldia murriztua eskuratzea aipatzen da, eta baita ere semea edo alaba zaintzearen ondoriozko eszedentzia edo ahaideak zaintzearen ondoriozkoa zatika izateko aukera aitortzen da. Osakidetzak ez dio lege horri jaramonik egiten, langileria horrela kudeatzea errazago egiten zaiolako.

Lege horrek dio pertsona guztiek izango dituztela tratu-berdintasunaren printzipioak eta sexuan oinarritutako bereizkeriaren debekuak ondorioztatutako eskubideak, baina errealitatean ez da gauza bera Osakidetzan laborala edo estatutarioa bazara. Lan zentro berean, pertsona batek eskubidea du eta beste batek ez. Gure ustez, diskriminazio hori ez da onargarria. Eta ez da hori bakarrik, eszedentzia ez zatitzeak berdintasuna suntsitzen du, bikotekide batek hartzen badu ezin dio besteari zati bat pasa eta gero berriz berak hartu, ondorioz, egoerak bat etxean geratzera behartzen du eta bestea lan egitera. Estatistikoki, emakumea etxean geratuko da eta bikotekidea joango da lanera.

Salatzen dugu Osakidetzak ez dituela bermatzen, gure ustez, lana eta familia kontziliatzeko gutxieneko neurriak, hau da, hiru urte baino gutxiago daukan seme-alaba zaintzeko eszedentzia zatigarria eta hamabi urte baino gutxiagoko seme-alaba zaintzeko jardunaldia murrizteko eskubidea.

Gutxieneko neurri horiek, Espainiako estatuan 2007an onartu zen legean ezarrita daude eta Osakidetzak, gaur egun, edo ez ditu ondo ezarri edo oztopoak jartzen dizkie langileei. Beraz, Osakidetzako langileei dei egiten diegu kalera ateratzeko eta eskubideak babesteko borrokatzeko.