Eustatek argitaratutako Biztanleria Jardueraren Arabera Inkestaren arabera, 2016a 129.300 langabeturekin amaitu zen EAEn. %49a emakumezkoak dira, lan merkatuan duten partehartzea (%51,8) gizonezkoena baino apalagoa izan arren (%61,3). Hala ere, langabetuen %30,5 ez dago Lanbideko bulegoetan erregistratuta. Honek nabarmen uzten du herritarrek ez dutela konfidantzarik Enplegu Zerbitzu Publikoaren eraginkortasunean. Eta hau ez da harritzekoa, Lanbidek EAEn egiten diren kontratazioen %3an soilik parte hartzen duela kontutan hartzen badugu.

Bereziki larritzekoak dira kide guztiak langabezian dituzten 50.000 etxeetan bizi duten egoera. Batez ere, langabeziagatiko babesa etengabe behera egiten ari dela hartzen badugu kontutan.

Lanbidek emandako informazioaren arabera, enplegu zerbitzu publikoan langabetu bezala erregistratutako hiru pertsonetatik batek soilik jasotzen du langabeziagatiko prestazioren bat.

Bestalde, 205.000 soldatapekok aldi baterako kontratua dute edo kontraturik gabe ari dira lanean, Beraz, ondorioztatzen dugu 334.000 pertsona baino gehiago daudela prekarietatea eta langabeziaren artean bizitzera behartuta. Egoera larritu egiten da gero eta gehiago baitira epe luzeko langabezian daudenak.

Azken finean, prekarietate krisiak eta desberdintasunen areagotzeak baieztatzen dute susperraldi ekonomikoaren onurak ez zaizkiola gehiengo sozialari iristen modu justu eta ekitatiboan.