Akordio honek sektorearen erregularizazio zorrotzagoa dakar, externalizazioa erregulatu, subrogazioa bermatu eta Pisu turistikoak eremu funtzionalean barneratuz.

Lortu den externalizazioaren inguruko erregulazioa aitzindaria da, inguruan ez dago externalizazioa horrenbeste erregulatzen duen hitzarmenik. Externalizatuta dauden langileei Gipuzkoako ostatuetako hitzarmena aplikatuko zaie eta subrogazioa eskubidea izango dute.

Soldatei dagokionean, igoerak guk nahi baina baxuagoak dira, baina langileei azken urteetan galdutako eros ahalmena berreskuratzea ahalbidetzen die, IPC gainetiko guztirako 2,5 puntuko igoera batekin.

Ezin dugu ahaztu ere, astean bi eguneko deskantsua kontsolidatu dela hitzarmenean.

Akordio hau ez zen posible izango langileek prozezu osoan zehar erakutsi duten prestutasun eta indarragatik izan ez balitz. LABen, langileak zoriondu nahi ditugu argi utzi baitute borrokarako hautua irmo eta zorrotz hartzen denean patronala mugiaraztea lorgarria dela.