Osasunbidea ez da beharrezko baliabideak jartzen ari langileek euskaraz prestatzeko egiten duten eskaerari erantzuteko. LABek enplegatuen zein erabiltzaileen eskubideak errespetatzeko eskatuko du.

Nafarroako profesional publikoak jakitun dira prestakuntzak duen garrantziaz, bai errealizazio pertsonal eta profesionalari begira, bai herritarren premietara egokitutako kalitatezko zerbitzua eskaintzeari begira. Osasunbideko langileak ez daude errealitate horretatik kanpo, eta zorionez horietako askok euskaraz trebatzea erabaki dute.

Tamalez, errealitatea bestelakoa da, eta Osasunbideko langile horietako askok aurrez aurre egin dute topo harekin: Nafarroako Ospitalean ikastaroak euskaraz egin ahal izatea eskatu duten pertsonen erdia baino gehiago nahi zuten prestakuntza-jarduera egin ezinik geratu da.

Ospitaleguneak eta Zerbitzu Nagusiek euskarara bideratutako aurrekontu-partida ez da nahikoa, ezta gutxiagorik ere, plantillaren euskarazko prestakuntza-eskaerari erantzuteko.

Horrela jokatuta, oztopo larriak jartzen ari zaizkie bai enplegatu publikoen prestakuntzarako eskubideari, bai herritarrek euskaraz arreta jasotzeko legezko eskubideari.

Gainera, Ospitalegunean oraindik ez da proposatu zirkuitu elebidun benetan dimentsionatuak aplikatzea, euskaldunek behar duten arreta elebiduna eskaintzeko. Eta euskarazko prestakuntzarako baliabide faltatik ondoriozta daitekeenez, tamalez, ez dirudi horiek aplikatzeko inolako asmorik dagoenik.

LABek euskararen defentsa berretsi nahi du, Nafarroako berezko hizkuntza den aldetik, eta langile zein erabiltzaile guztien eskubideak errespetatzeko eskatzen jarraituko du.