Neurri batean, aintzat hartu du LABek E mailako kontratazio zerrenden harira egin den deialdiaren aurka aurkeztu duen gora jotzeko errekurtsoa. Funtsean, onartzen du gai-zerrenda aldatu behar dela eskatzen diren edukiak zehatz daitezen.

Nafarroako Gobernuak E mailako lanpostuak deitzearen aurka LABek jarri zuen gora jotzeko errekurtsoari eman erantzunean onartzen da gai-zerrenda zehaztu behar izango dela eta eskariak aurkezteko epe berria zabaldu beharko dela.

Gogoan izango denez, deialdiaren gai-zerrendan, bost gaietatik hiru sartzen ziren; haietan, generikoki aipatzen zen elektrizitateko, igeltserotzako, pinturako, zurgintzako, lorezaintzako, iturgintzako,… “oinarrizko ezagutzak” eskatuko zirela. LABek guztiz urriak irizten zion gaien definizioari, eta eskatzen zuen zehaztu zitezela zeintzuk ziren aipatu oinarrizko ezagutzak.

Dena dela, gure errekurtsoari eman zitzaion erantzunean, badira gai batzuk aintzat hartu ez direnak; horrengatik, oraindik uste dugu deialdi honek ez duela balio Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzian (ANADP) lanpostuak bete daitezen.

Horrengatik, eskatu dugu agentzia honetan, E mailako lanpostuentzat, beste hautapen prozesua deitu behar dela, non eskatuko den gai-zerrenda egokituko zaion Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzian (ANADP) egiten den egiazko lanari.

Dena den, LAB adi egongo da deialdi honetan kontratatuko diren pertsonak E mailako eginkizunak betetzera esleituko direla, eta ez dadin suertatu maila honetako pertsonek maila handiagoko zereginak betetzen dituztela. Batez ere, D mailako mantentzeko laguntzaileen funtzioak ez ditzaten E mailako langileek bete. Hau dela eta, D mailako mantentzeko laguntzaile izateko beste hautatzea deialdi berezi bat eskatuko dugu.