Manifestazioa egin dugu Bilbon, Pio X plazatik hasi eta Bizkaiko Foru Aldundiak Gran Vian duen egoitzaraino, aniztasun funtzionalaren esparruko langileentzako herrialdeko hitzarmena eskatuz. Kalitatezko aniztasun funtzionaleko sektorea aldarrikatu dugu eta zerbitzu sozialen sistema publiko, unibertsal, kalitatezko, komunitario eta kudeaketa zuzenekoa.

Aniztasun Funtzionalaren eremuan lan egiten dugun langileok hezkuntza-funtzioak betetzen ditugu, aniztasun funtzionala duten pertsonak lagundu eta hauei arreta emanez.

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako langileak gara, erantzukizun eta finantzaketa publikoa duena. Hala ere, erakunde titularrak, Bizkaiko Foru Aldundiak, kudeaketa pribatuko eredu bat aukeratu du, erregulaziorik gabekoa eta opakua. Lankidetza-hitzarmenen eta diru-laguntzen bidezko hitzarmen-eredu bat, ez duena bermatzen ez lan-egonkortasunik ez lan-baldintzarik. 

Lan-baldintzak Estatuko Hitzarmen Kolektibo Sektorial batek arautzen ditu. Langileek ez dugu honetan parte hartzen, eta hemen negoziatutako herrialdeko hitzarmen kolektibo sektorialik ez dagoenez, sektorea bera atomizatuta dago hainbat enpresa-hitzarmen, enpresa-itun eta Estatuko Esparru Hitzarmena aplikatzen zaien erakundetan. Honek ekarri du jarduera bera edo antzekoa egiteagatik lan-baldintza eta konpentsazio-baldintza desberdinak egotea.

Langileek jasaten dituzten laneko arriskuak ez dira behar bezala ebaluatzen eta ez da prebentzio-neurri eraginkorrik ezartzen. Horrek eragin kaltegarria izan du zerbitzuaren kalitateari eta langileen eskubide eta baldintzei dagokienez.                                  

Bada garaia gizarte-zerbitzu sozial publiko eta kalitatezkoen eredurantz aurrera egiteko, erabiltzaileen eta langileen eskubideak bermatuz. Hori horrela, LAB sindikatuak Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen dio plan bat egin dezala zerbitzu guztiak publifikatzeko eta langile guztiak subrogatzeko.

Honetaz gain, Bizkaiko Sektoreko Hitzarmen Kolektiboa sortzea eskatzen du LABek, herrialdeko aniztasun funtzionalaren eremua arautuko duena, langileek egiten dituzten funtzioak behar bezala aitortuz eta lan-baldintzak parekatuz.