Uztailaren 18an, 42 greba egun igaro ondoren, akordioa sinatu dugu LABek eta ELAk. Lan-baldintza duinak eta pliegoetan subrogazioa jasotzea izan dira aldarrikapen nagusiak, eta langileek egindako borrokaren bidez lortu dira! 

Ondorengoa jaso dugu akordioan:

Alde batetik, bete beharreko lan-baldintzak (Irailean sinatuko dugu lantoki hitzarmena): ultraktibitate mugagabea, 2019an eskatzen genituen soldatetara heltzen diren taula progresiboak, 1.200 euro garbi kategoria baxuenerako eta proportzionala gainontzeko kategorientzako:

– Subrogazioa
– Hitzarmenaren inaplikazio kasuetan, arbitrajean alde bien akordioa behar izatea.
– Ez da oinarrizko lan-baldintzen aldaketa erabiliko (modificación sustancial, 41.en artikulua).
– Ez da kaleratze indibidual edo kolektiborik emango arrazoi objetiboengatik.
– Antzinatasuna zerbitzuan sartu ziren egunetik kontuan izango da.
– Sinadura definitiborako akordatzeke gelditzen dira lizentziak, oporrak eta bestelako gaiak.

Beste aldetik, pliegoetan agertuko da: subrogazio eskubidea eta hitzarmen/akordio honetan agertzen diren lan-baldintzak betetzeko beharra.

Soldatek igoera txiki bat edukiko dute 2016 eta 2017an, baina 2018an pliego berriarekin batera eta 2019an, 2016tik sortutako atzerapen guztiak kobratuko dituzte. Beraz, nahiz eta progresiboa izan, eskakizun guztiak beteko dira. Pliegoa aldatzeko dauden zailtasunak ikusirik, akordio on bat dela uste dugu.

Langileak pozik daude akordioarekin eta argi geratu da posible dela helburu guztiak lortzea langileon borrokari esker.
Zorionak langileei eta jo ta ke, irabazi arte!