Logikak agindu bezala, Lan Ikuskaritzak LAB sindikatuak jarritako salaketa aintzat hartu du, eta Lanbideri kartoizko pantailen ordez metakrilatozko pantailak jartzea eskatu dio.

Enpresak alegazioak aurkezteko 15 egun baliodun baditu ere, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailearen txostena irmoa da:

A la vista de lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 45 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE de 10 de noviembre), de Prevención de Riesgos Laborales sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General de Estado, así como en el artículo 22.4 de la Ley 23/2015 de 21 de julio(BOE 22 de julio), Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la inspectora de Trabajo y Seguridad Social que suscribe REQUIERE a esta administración el cumplimiento de lo siguiente:

En aplicación de la Instrucción señalada anteriormente, deberá adoptar las medidas necesarias para que en sus centros de trabajo, en concreto, oficinas de LANBIDE, donde se hayan instalado mamparas de cartón, las mismas sean sustituidas por mamparas de metacrilato.

PLAZO DE EJECUCIÓN: INMEDIATO

De esta PROPUESTA DE REQUERIMIENTO, de obligado cumplimiento, se informa a los Delegados de Prevención, en base a lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

Bestalde, LANBIDEn, Sustapenean zerbitzuan, Getxon, Zaramagan eta Laudion gertatu den bezala, hainbat bulego eta zerbitzu-arlotan izan diren azken kutsatzeen aurrean, LABek protokolo erreala eta gardena eskatzen du, jasotzen ditugun albisteak nahiko kontraesankorrak direlako eta batzuetan ez direlako benetakoak ere.

* Zergatik ez zen Getxoko bulegoa itxi eta aldiz Laudioko segidan itxi zen?

* Zergatik esan du Lanbideko zuzendariak, abuztuak 10ean egindako adierazpenetan, Laudioko eta Zaramagako bulegoak itxi direla, sindikatu honetatik egiaztatu baldin badugu jendea lanean ari dela?

* Zergatik Lanbidekoak ez diren langileei (segurtasunzaintzaileei edo garbiketako langileei adibidez) ez zaie informaziorik ematen, eta ez zaizkie erakundearen protokoloak ezartzen, gainerakoak bezala kutsatu badaitezke?

Duela 6 hilabetetik hona, eta datozen egunetan agertuko zaigun egoera ikusita, LABek COVID19ren krisi-batzorde bat sortzeko eskaintza egin dugu. Batzorde horretan, gure
lantokietara joaten diren langileen eta herritarren osasuna lehenetsi behar da, beste ezeren gainetik. Gaur egun eskaintza honen aurrean oraindik ez dugu erantzunik jaso.

Bukatzeko, lehenik eta behin, langile guztiak eta gure lantokietan lan egiten duten beste enpresetako lankideak animatzen ditugu erne egotera eta Prebentzio Zerbitzuak ematen dituen gomendio, jarraibide eta abisu guztiei kasu egitera.
Bigarrenik, kutsadura edo eta arrisku kasuak egonez gero ezarritako protokoloak, hartzen diren neurriak kontrastatuak eta gardenak izatea exijitu beharra dugu.