LAB sindikatuak martxoaren 22ko Mandrileko manifestazioaren hasierako helburuak desitxuratuak gelditu direla uste du eta ondorioz, manifestazioan parte ez hartzea erabaki du. Sindikatuaren ustez hasierako iniziatibaren partaide ez ziren hainbat eragilek, euren onura propioaren bila, ekimenaren benetako helburuak guztiz trakestu dituzte.

LABen irakurketa
LAB sindikatuak Madrilen 22an burutuko den manifestazioan parte ez hartzea erabaki du


Mobilizazio hau planteamendu zehatz batez sortu zen eta, ezer baino lehen, adierazi beharra daukagu hasierako helburu haiekin bat egiten jarraitzen dugula: Espainiar estatua eskubide laboral eta sozialen kontrako ofentsiba osoa burutzen ari da, erosotasunez gainera, “kontzertazioaren” bandera pean sindikatu nagusiak balioztatzen ari diren heinean; aurrean klase sindikalismo alternatiboak benetako erantzun bat emateko haina indar badaukala erakustea bilatzen zuen mobilizazio honek.

Hala ere, hasierako iniziatibaren partaide ez ziren hainbat eragilek –buruan hauteskundeak besterik ez daukaten eragile politikoak barne- desitxuratu eta mobilizazioaren helburuak guztiz trakestu dituzte euren onura propioaren bila.

Gure apustu eta helburua Euskal Herritik Euskal Herrirako alternatiba eraikitzea izan da, bada eta izango da beti. Baina honekin batera, Estatu esparruan ere jendarteari egoera antidemokratiko hau gainditzeko alternatiba errealak eskainiko dituen dinamika oro babestu eta txalotzen dugu.

Euskal Herria, 2014ko martxoaren 20a


Lectura de LAB
El sindicato LAB ha decidido no participar en la manifestación que se celebrará en Madrid el 22 de marzo

Esta movilización se convocó con un planteamiento concreto y, antes de nada, tenemos que expresar que continuamos compartiendo los objetivos iniciales: el Estado español está realizando una ofensiva completa contra los derechos laborales y sociales, además con comodidad, en la medida en que los principales sindicatos la están legitimando bajo la bandera de la “concertación”; esta movilización buscaba mostrar que el sindicalismo alternativo de clase tiene la suficiente fortaleza para dar una respuesta a esto.
Sin embargo, algunos agentes que no participaban en la iniciativa inicial –incluyendo agentes políticos que sólo tienen en mente las elecciones- la han desvirtuado y han pervertido los objetivos de la movilización en beneficio propio.
Nuestra apuesta y objetivo ha sido construir una alternativa desde Euskal Herria para Euskal Herria, así lo sigue siendo y lo seguirá siendo en el futuro. Pero junto con esto, apoyamos y aplaudimos todas las dinámicas que ofrezcan alternativas reales para superar esta situación antidemocrática a la sociedad también en el Estado español.

Euskal Herria, 20 de marzo de 2014