Hezkuntza Sailean lanaldia murriztuan jardunez haurdun dauden emakumeek jasan duten egoera dela-eta aurkeztu dugun salaketaren harira, LABek erabaki du Hezkuntza Saila eta Mutualia epaitegietara eramango dituela bazterkeriaz jokatzen dutela uste dugulako.

Aurreko batean azaldu genuen lanaldi partzialeko kontratua izanik, haurdun dauden emakumeei ukatzen ari zitzaiela haurdunaldiak eragin arriskuaren prestazio ekonomikoen eskaera.

Azaldu genuen ukapena Hezkuntza Sailak eskuartean zeukan arriskuen ebaluazio osatugabeetan oinarritzen zela; hori dela eta, prestazioaren ukapena lanaldi murriztuekin bakarrik justifikatzen zen.

LABek errekurtsoa aurkeztu zion Mutualiari hainbat kasuren harira eta honakoa erantzun ziguten: “zure lanpostuan haurdunaldiarentzat berariazko arriskurik ez dagoen iritzian berresten gara, batez ere, zure lanaldia ez delako osoa”.
LABek onartezina deritzo Mutualiaren jarrerari; hori dela eta, dauzkagun kasuak jurisdikzio-bidera eramango ditugu.

Era berean, Hezkuntza saila deitzen dugu amaitutzat eman dezan Mutualiarekin lotu duen laneko gertakizunak kudeatzeko kontratua eta zerbitzu publikora bueltatzea; aipatu eskaera azaltzeko, gure ustez, erakunde horrek “ez du pertsonentzat lan egiten”, haren helburuak guztiz ekonomikoak direlako.