Ipar Hegoak Fundazioak osatutako Informe Sozioekonomikoa da «Ikusmiran: egoeraren azterketa» lana. Informe honen bidez, mugimendu edo gertaera ekonomiko eta politikoen irakurketa burutu nahi du Ipar Hegoak. Mugimendu eta gertaera hauetan Euskal Herrian ematen den gatazka politiko eta sozialarekiko posizioa hartzen da bertan,  posizio hauen orientabidea antzemateko ekarpena eginez. Informeak ekarpena izan nahi du trantsiziozkoa definitu dugun fase politiko eta ekonomiko honetan eta bere nahia ezker abertzalearen gidaritza gaitasuna elikatzea da.

INFORMEAK argazki geldoa burutzea baino Euskal Herrian eta klaseen arteko borrokan ematen diren kontraesanak eta hauen bilakaerak ezagutu nahi ditu. Bide horretan, ahalegin berezia egin nahi da euskal langileon eskubideen aldeko borroka azkartu ahal izateko eta aldaketa politiko eta ekonomikoa bideragarria izateko dauden aukerak hauteman eta aztertzeko. 

Gure aburuz, kapitalismoa ekoizpen sistema sozial gisa, harreman patriarkalen gainean eraiki eta lan erreproduktiboak soldatapeko izaerarik ez izateaz baliatzen da. Horren aurrean, informeak emakumeon egoera eta praktikak ikustarazteko bitartekoa izan nahi du. Era berean, langileriaren baitan dagoen aniztasuna aintzat hartuko da, langileriak pairatzen dituen benetako menperatze eta mendekotasun baldintzak azalarazteko, dimentsio afektibo eta emozionalari garrantzia emanez. 

Hemen aurkezten dugun edukia modu ezberdinetan lortutako informazioaren bitartez osatu dugu. Lehenengo urratsa, gertakariak barnebilduko zituen txosten teknikoa osatzea izan zen. Hortik abiatuta, Ezker Abertzaleko pertsonez osatutako Ipar Hegoako Kabinete multidisziplinar baten baitan eztabaidari ekin genion gertakari horien gaineko azterketa eta irakurketa osatzea aldera. Honetaz gain, zenbait elementu estrukturalen inguruko hausnarketa eta hausnarketa propioa gehitu dugu. 

Modu analitikoan bada ere, eremuka antolatu ditugu sortutako edukia, eta aldi berean, hiru momentuen arabera, prozesu sozialen ikuspuntu dinamikoari lehentasuna ematearen ondorioa delarik, alegia: 

1.- BILAKAERA AZKARRA: atal honetan, aurretik ondorioztatutako joera edota eszenatoki nagusien deskribapena egingo da, azterketaren abiapuntua marrazteko asmoz, 

2.- EREMUAREN IRAKURKETA: atal bakoitzean, dagokion denbora tartearen azterketaren ondorioak barnebilduko ditugu, koiuntura analisiaren muina izango dena. Atal bakoitzean, adierazle ezberdinen jarraipenaren ondorioak jasoko ditugu. 

3.- ONDORIOAK: egindako hausnarketaren gakoak jasotzeaz gain, aurrera begira aztertu beharreko elementu nagusien zertzeladak emango dira atal honetan.

 
{edocs}http://goo.gl/WGc4Lu,345,345,link{/edocs}Euskaraz
{edocs}http://goo.gl/5h4uvS,345,345,link{/edocs}castellano