Egun hauetan bada gai bat EAEko ikastetxeetan ahoz-aho dabilena: Hirugarren mailako ikasleek egin beharreko proba. LABek argi ikusten du hezkuntza sistemaren ebaluazio eta jarraipena beharrezkoa dela. Hala ere, hezkuntza sistemaren ebaluazio eta jarraipen hau egiterako garaian euskal hezkuntza komunitatearen baitan eman beharreko eztabaida eta adostasunen ondorioz egituratu beharrekoa litzateke.

Ikasturte honetan EAEko ikastetxeetako 4. mailan ebaluazio diagnostikoa burutu da jada. Zertara dator hortaz, 3. mailan ere azterketa bat pasaraztea gure seme-alabei? Erantzuna oso sinplea da: LOMCEk horrela esaten duelako.

“Ez du ikaslearen ibilbideari begirako eraginik izango”, “ez du EAEtik kanpoko inork kudeatuko”, “EAEn ezarritako aldagai eta edukien arabera egingo dira”, … eta horrelakoak entzun ditugu Hezkuntza Sailetik aferari garrantzia kentze aldera. Dagoeneko, ebaluazio diagnostiko bat egina badago zertara dator bigarren hau?

Guzti honek gauza bat uzten du oso argi: Euskal Herrian, ez Iparraldean, ez Hegoaldean, EAEn zein Nafarroan, ez dugula hezkuntza sistema propiorik. Ez dugu lege marko propiorik eta hortaz, Madrilek ezartzen dituen parametroetan sartu beharra izaten dugu hezkuntzan ere. Estatutismoaren mugak agerian.
LABek une honetan Hezkuntza Sailari egiten dion eskaera garbia da: Euskal Herrian eztabaidatu eta erabaki dezagun Euskal Herrirako egokiena izango den hezkuntza sistema eta curriculumak.

Azkenik, gure babesa eta laguntza eskeini nahi diegu 3.mailako froga hau inposatu zaien familia eta eskola guztiei.