Hauteskunde sindikalen aldi trinkoan jarraitzen dugu, eta duela lau urte lortutako emaitzak hobetzea lortu dugu hainbat lan zentrotan.

Taulan, emaitza hauen lagin bat jaso dugu.