Gaurko Mahai Orokorrean, otsailaren 28an, Administrazioak ez du inolako aldaketarik egin aurreko bileraren ondoren
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako aurkeztu zuen proposamenari dagokionez. Proposamen hark AFAPNAren babesa
eta LAB, CCOO, ELA eta UGT sindikatuen erabateko kritika jaso zuen.

Hala ere, sindikatuen kritika horiei eta alderdi politikoren baten kritikei helduz, Mahai Orokorrean gai horri buruzko hbenetako
negoziaziorik ez dagoelako, Herrizaingo eta Funtzio Publikoko sailburuak elkarrizketarako, lankidetzarako, akordioetarako eta
egiteke dauden hobekuntzei eta aldarrikapenei aurre egiteko prest dagoela adierazi du. lido horretan, prest agertu da pertsonal ez-
sanitarioaren karrera profesionala jasoko duen testu bat egiteko. Testu hori lege-proposamen batean sar liteke, baldin eta gatazkarik gabeko esparru bat badago, eta hau martxoaren 23rako aurreikusitako greba bertan behera uztea bezala ulertzen dugu.

Era berean, garatu ez diren eta LAB, SAE, UGT, ELA eta CCOO sindikatuek osatutako greba-batzordearen aldarrikapenetan sartuta dauden aurreko akordioetako neurri batzuk ezartzearen alde agertu da, hala nola jaiegunen, txandakako lanaren eta gaueko lanaren homologazioa. Halaber, lan-konpromiso bat helarazi nahi izan du hurrengo legegintzaldian lehentasun osoz jorratzeko Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzura dauden Langileen Estatutuaren erreforma bezalako gai garrantzitsuak, pandemiaren ondorioz eten zena, kolektibo profesional askoren birsailkapen egokia ekarriko lukeena eta Batzorde hau osatzen duten erakunde sindikalentzat eta langileentzat funtsezkoak direnak.

Greba-batzorde honetan, batzordea osatzen duten sindikatuok, aurrerapauso qgarrantzitsutzat jotzen dugu Remirez jaunak adierazitako aldez aurretiko jarrera hori, baina bileran adierazitako guztiari buruzko proposamen zehatzagoa espero dugu, martxoaren 23ko greba bertan behera uztea ekarriko lukeen aipatutako gatazkarik gabeko egoera planteatu aurretik.