Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako foru erakundeetan aurkeztuko dugun zerga-erreforma proposamena aurkeztu du LABeko idazkari nagusi Garbiñe Aranburuk. Txostena osatu dugu fiskalitatearen inguruan egindako azterketarekin, eta nabarmendu dugu lan-errentek eta kontsumoak jasaten duten gehiegizko ahalegin fiskala ez datorrela bat enpresa-etekinak, kapital-errentak eta aberastasuna zergapetzen dituen fiskalitate murritzarekin. Hala, fiskalitate bidezkoago eta birbanatzaileago bat finkatzeko helburuarekin, aldarrikatu dugu funtsezko zerbitzu publikoak blindatzeko diru-sarrera publikoen bolumena handitzea; zerga-ekitatea eta zerga-progresibotasuna bermatzea; eta zerga-sistemak desberdintasunak murrizteko eta pobreziaren aurka borrokatzeko duen banaketa-gaitasuna hobetzea.


"Hildakoen kopuru handia eta pertsonen osasunean eragindako kalteaz gain, pandemiaren hedapenak ondorio larriak ditu ekonomian, lan munduan eta jendeartean. Bi kasuetan, pertsonak babestea izan behar da lehentasuna. Bizitzak salbatzeko, osasuna zaintzeko eta diru-sarreren iturria galdu dutenei edo zaurgarritasun-egoeran daudenei ongizate-maila egokia bermatzeko".

Halaxe diogu fiskalitateari buruz egin dugun txostenean, Garbiñe Aranburuk gaurko agerraldian aurkeztu duen azterketan. Hain zuzen ere, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako foru erakundeetan aurkeztuko dugun zerga-erreforma proposamenaren berri eman dugu, gaur egungo fiskalitatea etikoki onartezina, ekonomikoki justifikaezina eta sozialki jasanezina baita. 

Hori bai, fiskalitate bidezkoago eta birbanatzaileago bat finkatzeko proposatzen ditugun aldaketak ez lirateke salbuespenezkoak edo aldi baterakoak izan behar; behin betiko txertatu behar dira, hiru helburu nagusi hauek lortzeko:

– Diru-sarrera publikoen bolumena handitzea, funtsezko zerbitzu publikoak blindatzeko.

– Zerga-ekitatea eta zerga-progresibotasuna bermatzea, aberastasun gehien metatzen dutenek eta diru-sarrera handienak dituztenek ekarpen handiagoa egin dezaten.

– Zerga-sistemak desberdintasunak murrizteko eta pobreziaren aurka borrokatzeko duen banaketa-gaitasuna hobetzea.

Erronka zerga-sistema indartzea eta oinarri sendoak ezartzea litzateke, ekonomia eta jendartea berreraikitzeko. Horretarako, gehiago eta modu progresiboagoan biltzeko aldaketa-proposamena egin dugu, printzipio hau oinarri: aberastasuna izatea gaitasun ekonomikoaren ageriko adierazpena da eta, hori horrela izanda, zergapetu egin behar da.