Gaur, 2019ko martxoaren 12an, argitara eman dira Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko Abokatu Nagusiak auzi garrantzitsu bati buruz aurkeztu dituen ondorioak: administrazio kontratudun langileek gradua kobratzeko eskubidea duten ala ez. Auzi hori Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 1. epaitegiak planteatu zuen.

Ondorio horietan zera jasotzen da: "arrazoi objektiboengatik ezin da justifikatu, auzitan dagoen graduaren afera dela-eta, karrerako funtzionarioen eta aldi baterako administrazio kontratua duten langileen artean gaur egun dagoen desberdintasuna, zeinaren ondorioz azken horiek ez baitute inolako eskubiderik graduaren soldata-osagarria onar eta ordain dakien". Hau da, abokatu nagusiak LABek aurkeztutako errekurtsoaren planteamenduak berresten ditu: aldi baterako langileek gradua kobratzeko eskubidea dute, langile finkoek bezala.

Oso berri onak izan arren, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko Abokatu Nagusiaren ondorioak baizik ez dira. Hau ez da epaia. Orain, Auzitegiak epaia eman beharko du, baina abokatu honen iritzia kontuan hartuta.