LABek epaitegietara eraman du Eusko Jaurlaritza ZUZENEAN zerbitzuko langileei aldebakarrez ordutegian malgutasuna ukatu dielako, eta horrela, gainditu ezineko eragozpenak jartzen diolako kontziliazioari.

Epaiketan salatu dugu ZUZENEAN zerbitzu feminizatua dela, administrazioaren batez bestekoaren gainetik feminizatua, eta familia eta lana bateragarri egiteko malgutasunaz baliatzen diren langile gehienak emakumeak direla. Horrenbestez, Eusko Jaurlaritzak hartu duen erabakiak sexuan oinarritutako zeharkako diskriminazio argia eragiten du. Halaxe ondorioztatu dute, besteak beste, Konstituzio Auzitegiaren 240/1999 epaiak, abenduaren 20koak, 203/2000 epaiak, uztailaren 24koak, eta Madrileko Justizia Auzitegi Nagusiaren 10391/2010 epaiak, azaroaren 23koak.

Horrez gain, aldaketa aldabakarreko prozedura baten bitartez egin dela salatu dugu, gehiengo sindikalarekin inolako batzarrik egin gabe, nahiz eta malgutasun horren oinarria sindikatuekin sinatutako akordio baten ildoan sortu izana.

Modu berezian aipatu dugu, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko urteko programazioaren 6.2.1.a idatzi-zatian honako konpromiso hau onartua duela: “Ordutegi-malgutasuna eta Sailak herritarrei zuzendutako zerbitzuen estaldura-maila mantentzea; zehazki, Zuzenean Herritarrentzako Arreta Zerbitzuarena, zeinak telefono bidezko eta aurrez aurreko arreta eskaintzen baitu 8:00etatik 19:30etara, astelehenetik ostiralera; eragotzi gabe zerbitzuaren eskaintza eta langileen lana, familia eta bizitza pertsonala bateragarri egin ahal izateko aukera.” Eusko Jaurlaritzak hala onartua badu ere, Eusko Jaurlaritzak ez dio berak onartutakoari inongo jaramonik egin.

LABek salatu du Zerbitzu Zuzendaritzaren aldebakarreko erabaki horrek erabat arbuiatu duela emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko araudia, eta erabaki hori are larriagoa dela, kontuan izaten badug, ZUZENEAN zerbitzua Erkorekaren ardurapeko zerbitzu bat dela.