Emakumeok gizonek baino gutxiago irabazten dugu, eta burutzetatik eta erantzukizunezko karguetatik diskriminatzen gaituzte.

Foru Administrazioa ez da lan eremuan gertatzen den emakumeenganako diskriminaziotik kanpo gelditzen. Horrela jasotzen da “Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko analisi kuantitatiboa” izeneko agirian. Azterketa hori Nafarroako Gobernuak berak egin du, Administrazioko I. Berdintasun Planari ekiteko aurretiazko lan gisa. Txosten horren alderdi deigarrienak hauek dira: batetik, soldata-arrakala, % 6,65ekoa dena, eta bestetik, emakumeen diskriminazioa burutzetan eta erantzukizuneko karguetan.

Azterketa hori batzorde batek egin du, non Administrazioko ordezkariek eta Mahai Orokorrean dauden erakunde sindikalek parte hartu baitute. Azterketa sakona da, oso datu interesgarriak erakusten dituena, eta informazio guztia Nafarroako Foru Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen I. Berdintasun Planari ekiteko erabiliko da.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren plantillan 29.939 langile daude. Plantilla feminizatua da: langileen % 71,29 emakumeak dira, eta % 28,71 gizonak. Itxuraz, gizonezkoek eta emakumeek eskubide eta betebehar berberak dituzte beren lan-harremanetan, baina adierazle batzuek erakusten dute emakumeak oraindik ere diskriminatuak eta gutxietsiak daudela. Bi alderdi dira argigarrienak: soldata-arrakala (%6,65) eta burutzen banaketa, non emakumeek baztertuak jarraitzen baitute, batez ere eskalafoian gora egin ahala.