Europan asilo eske diharduten pertsonen alde borrokatzen diren zenbait ekintzailek eta erakundek sustatutako sinadura bilketa abian da, eta LAB bultzatzaileen artean dago. Sinatzeko, hemen.

Kanpainako atarian azaldu bezala, indarkeria sexual eta sexistek (besteak beste, etxeko indarkeriak, sexu-esplotazioak, norberaren borondatearen aurkako ezkontzek, mutilazio genitalek, emakumeen salerosketak, baztertzaileak diren legeek, haurrak kentzeak) emakume, neska eta LGBTIQA+ kolektiboko kide asko bultzatzen dituzte beren herrialdeetatik ihes egin eta Europan asiloa eskatzera.

Pertsona horiek ia sistematikoki pairatzen dituzte indarkeria eta esplotazioa migrazio-bidaia osoan zehar, besteak beste: indarkeria sexuala, mugalarien edo errefuxiatu-esparruetan dauden beste batzuen eskuetan; esplotazio sexuala, edo igarotzen diren herrialdeetako emakumeen salerosketa-sareetan preso erori eta beren borondatearen kontra lan egitera derrigortzea (baita Europako herrialdeetan ere); mehatxuak, traumak eta beren haurrek bizi dituzten arriskuak.

Behin Europara iritsita, egokitu gabe dauden prozedurekin egiten dute topo, eta harrera duina ere ez zaie egiten. Egungo asilo-prozedurek ez dute aukerarik ematen generoagatiko indarkeriaren biktimak edo emakumeen salerosketaren biktimak identifikatzeko, ostatu emateko azpiegiturak ez daude egokituta eta ez dago babes-neurri nahikorik. Eta, gainera, askotan ez zaie aitortzen asilorako arrazoi espezifikoak dituztenik, nahiz eta Europako zuzentarau ugaritan eta Istanbulgo Hitzarmenean aitortu egiten den emakumeek pairatzen duten generoagatiko indarkeria nazioarteko babesa jasotzeko eskubidea ematen duen jazarpen-mota bat dela.

Hortaz, kanpainaren sustatzaileek, Europako eta munduko herritar gisa, hauxe eskatzen diegu Europako Batzordeari, Europako Parlamentuari, Europako Kontseiluari eta Schengengo esparruko gobernu nazionalei:

-Berma diezaietela nazioarteko babeserako eskubidea emakumeei, neskei eta LGBTIQA+ kolektiboko kideei, berezkoak zaizkien asilo-arrazoi guztien benetako aitorpena eginez.

-Ezar dezatela Europako instantzia bat, Istanbulgo Hitzarmenaren 60. eta 61. artikuluak eta Gizakien salerosketaren aurkako borrokari buruzko hitzarmenaren 10. artikulutik 16. artikulura bitartekoak benetan aplikatzen direla zaintzeko.

-Berma dezatela Europako herrialdeetan asilorako eskubidea baliatu ahalko dutela emakumeek, neskek eta LGBTIQA+ kolektiboko kideek.