EAEn babes sozialera bideratu zen gastu osoa 16.663,4 milioi eurokoa izan zen 2013an, Eustatek publiko egin dituen datuen arabera. Baliabide hauek BPGaren %25,2a dira.

Garrantzitsua da babes sozialera bideratzen diren baliabideak sortzen den aberastasunarekin alderatzea, honek datu baliotsu bat ematen baitugu ikusteko zenbateko esfortzua eskeintzen zaion babes sozilari gaitasun ekonomiko eta lurralde jakin batean dauden errekurtsoekin alderatuz. Gainera, Europar Batasuneko parte diren Estatuetan egindako babes sozialaren ikerketa konparatiboak erakutsi du harreman estua dagoela lortutako garapen ekonomikoaren maila eta babes sozilari eskeintzen zaion esfortzuaren artean.

Zentzu honetan, 2012 ko datu definitiboekin, ikusten dugu EAEn babes sozialera bideratzen den indarra Europako bataz bestetik behera dagoela. Zehazki esanda, EAEn gastu soziala (SEEPROS) BPGaren %24,5 izan zen 2012an; Europar Batasuneko bataz bestean aldiz, %29,5 izan zen.

Babes Sozialerako gastu totala, BPGren ehunekoetan
 
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Araba-Bizkaia-Gipuzkoa
19,8
23,3
23,6
23,7
24,5
25,2
Nafarroa
17,9
20,1
20,2
19,4
:
:
Unión Europea
26,7
29,5
29,4
29,0
29,5
:

iturria: EUSTAT, IEN eta EUROSTAT

 

Bestalde, azken urte hauetan gure ekonomiak BPGak Europar Batasunean izan duen jarrera baino eboluzio kaskarragoa izan du. Egoera honen ondorioz gastu sozialaren adierazleak (BPGaren arabera neurtua) hobekuntza erakutsi du, Europar batasunarekiko gure diferentzia murriztuz.

Edozein erara, babes sozialeko sistemen nazioarteko konparatibak agerian utzi du gure lurraldean inplementatzen diren politika sozialen ahulezia. Argi dago, defizit sozial hau zuzenean lotzen dela gastu publikoan duen pisu gutxiarekin eta presio fiskal eznahikoarekin. Azken hau sistema tributarioaren gehikortasun eskasa eta karga fiskalen banaketa injustuaren ondorio dira.

Agerian utzi behar dugu ere, krisiaren aitzakia erabiliz inposatu diren “egokitze” neurrien ondorioz babes sistema batzuen babes mailak behera egin izana somatu dela; eta horren ondorioz, murrizketa hauen ondorioak jendarteko kolektibo ahulenengana bideratu dira.

Azkenik, murrizketa sozialak ekarri dituzten politikak aldatzea eskatzen dugu eta babes maila igo dezatela, ez soilik justizia sozialeko mekanismo bezala baizik eta hobekuntza ekonomikoa laguntzeko tresna gisa.

Gasteiz, 2015eko urtarrilak 30