Akats informatiko baten ondorioz ez zaie 2016ko ekaineko aparteko paga aurreratu. Bakantedun hainbat sukaldari eta garbitzaileri gertatutako egoera honen berri izandakoan, LABek langileen eskutik jasotako informazioarekin Nomimen Zerbitzura jo du eta honek hainbat arazo ematen ari den aplikazio informatikoaren gainean jarri du ardura.

Aurreko maiatzean gertatutako Nomina Zerbitzuaren pribatizazioaren beste ondorio bat da honako hau eta gertatutako akatsak ezin dira, orain arte bezala, zerbitzu horretatik bertatik konpondu. Berriro ere, EIZU programa informatikoak emandako huts batek Sukaldari eta Garbitzaileen Langileen Kolektiboa bere aparteko pagar aurreratu gabe utzi du, 2012tik egiten zen bezala.

Huts honen konpoketak denbora bat emango du, hala ere, badirudi otsailean zehar egin diotela ordainketa honi 169 langileri “ofizioz”.

Beste behin ere prekarietate handien eta soldata txikien jasotzen duten langileak dira emandako pribatizazioen biktima, honek suposatzen duen Eusko Jaurlaritzako beste langileekiko diskriminazioarekin batera.