Cristina Uriarte buru den Hezkuntza Sailak argitaratu du 6 bat arbel kenduko dituela Arabako ikastetxeetatik, amiantoa izan dezaketela susmatzen dutelako (aipatu materialak kalte egin diezaioke osasunari). Sailak amiantoa antzeman du arbel batzuetan, langile batek horietako bat erabili ostean.

Aipatu langileak ohartarazi zuen arbelen osagaien artean amiantoa egon zitekeela hautsa antzeman zuenean. Gasteizeko Udalaren aginduz egin diren analisien emaitzaz erabaki da, gutxienez, sei arbel berehala ordezkatu behar direla. Aipatu arbelek izan ditzaketen amianto zuntzak aintzinakoekin lotzen dira; litekeena da 1990. urte aurrekoak izatea.

Hezkuntza sailak prebentzio neurriak abiarazi ditu; haien berri eman zitzaien sindikatuei abenduaren 2an. Neurrion artean, zirkular bat bidali zitzaien ikastetxeetako zuzendaritzei, gisa honetako materiala izan dezaketenak harremanetan jar daitezen sailarekin.

LABek berriro salatu nahi du gai honetan egin den kudeaketa. Sei bat arbelez ari dira; gure aburuz, kopurua ez esateak adierazten du Hezkuntza Sailak ez duela behar bezala ezagutzen eta ez diola dagokion jarraipena egiten gai honi.

Bestalde, jakinarazi dutenez, arazoa antzeman zen, langile batek, mantenu lanetan zebilena, arbeletako batekin lanean jardun zelako. Horrek baieztatzen digu aurreko puntua. Hots, litekeena dela aldez aurretik beste konpontze lanak egin izana eta antzeman ez izatea.

LABek 14.000 arbel inguru zenbatu direla ikastetxeetan eta ezin dugu zehaztu duela zenbat urte instalatu zituzten. Prebentzio neurria ikastetxeetako zuzendaritzei bidali zirkular batean oinarritzen da; haiei dagokie identifikatzearen ardura. Arbelak 1990. urte aurrekoak izan daitezke. Gogoratu, amiantoa 2002. urteaz geroztik debekatua dagoela. Gure ustez, amiantoaren presentzia-mapak dagoeneko egina behar zuen ikastetxeetan.

Sailak, euren ustez amiantoa ukitzen egon omen diren langileei eskaini die osasunaren zaintza egiteko aukera, borondatez. Egungo langileez mintzo gara. Zenbat lagunek egin dute lan iraganean, amiantoa ukituz?
LABek urgentziaz eskatuko du amiantoa ikastetxeetan egotearen mapa egin dadin (nonahi egon daiteke, arbeletan egon daitekeena ezezik). Material horrekin harremanetan lan egin dutenen errolda egin dadila eskatuko du; mapa batean identifikatuko da.

Gure ustez, aipatu zuntzen ukipenean, gaur egun zein iraganean, lan egin zezakeen langile ororen osasuna artatu behar da derrigorrez. Lan Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionalaren (INSHT) arabera “ez dago amiantoarekiko inolako harremanik, oso txikia bada ere, segurua dena”.Hortik ondoriozta daitezkeen ardura guztiak ondoriozta daitezela, osasun-laguntzan zein laguntza ekonomikoan. Gai hau ezin daiteke konpondu ikastetxeetako zuzendaritzei soilik zirkularra bidaliz eta hauei horrelako ardural esleituz.

Lan-osasunaren sektore arteko azken batzarrean, 2015eko arazoaren 11n egin zena, LABek ordurako eskatu zuen aipatu mapa. Horri erantzunez, halakorik ez zegoela, baina hala ere, Hezkuntza sailak, amiantoaren harira, eta edozein obrari ekin aurretik, lagin prebentiboak bete egiten dituela esan ziguten. Gauzak honela, zalantzan jarriko dugu.