12 urte daramatzate Biocompost de Álava Aldi Baterako Enpresa Elkarteko langileek Hiri Hondakin Solidoen planta kudeatzen. Aurten, enpresa-batzordeak jakin du, 12 urtetako zerbitzuaren ondoren, lizitazioa irabazi duen enpresak ez dituela Hiru Hondakin Solidoen plantaren ustiaketarako lehiaketan eskainitako lan-baldintzak betetzen. Hala ere, esleipen kontratuan zehaztutako kanon ekonomikoa bai jasotzen duela Gasteizko Udaletik.

Arabako Hiri Hondakin Solidoen Kudeaketarako planta, hau da, Biocompst de Álava Aldi Baterako Enpresa Elkarteko enpresa-batzordea, 2003an enpresak eta Gasteizko Udalak kudeaketarako sinatutako kontratuaren araberako lan-baldintzen araberako hitzarmena aldarrikatzen hasi da. 2006an bere jarduera hasi zuenetik, enpresak aldebakarrez ezartzen die bere langileei Hondakinak Berreskuratzeko Hitzarmen Estatala, Gardelegiko Zabortegiko Hitzarmeneko baldintzak ezarri beharrean.

Aldi Baterako Enpresa Elkartea erdibana osatzen duten Ferrovial eta FCCk, urtean 8 milioi euro jasotzen dute Gasteizko Udaletik Arabako Lurralde Historikoko Hondakin Solidoen kudeaketagatik, eta hauen %22,5a langile-gastuetara bideratu beharko litzateke. Hala ere, kontratak iraun dituen 12 urte hauetan egindako konparaketak enpresak auditatutako datuak eta Ustiaketa-Kontratuaren artean egindakoak 2,5 milioi eurotik gorako aldea erakusten digute. Honen aurrean, are nabarmenagoa da ia langileen erdiek jasotzen duten hilean 900 eurotako soldata oso pobrea, zaborrekin harreman zuzena duen lan neketsu batengatik.

Bete gabeko beste baldintzen artean hitzarmenen arteko orduen aldean dago. Urteko 1.780 euro jasotzen ditu Estatuko hitzarmenak eta 1.592 sinatutako hitzarmenak, hau da, urteko 188 ordu gehiago lan egin ditu langile bakoitzak, %12 gehiago.

Aniztasun funtzionala duten langileen enpleagarritasun ratioak, familia-baimenak, norbere kontuetarako egunak, lanpostua gordeta egindako eszendentziak, erretiroagatiko primak, etab. dira eskaintzan baloratutako beste faktore batzuk, egungo hitzarmenarekin betetzen ez direnak.

Era berean, laneko giroa ere bada beste arrazoi bat langileak kokoteraino egotera eraman dituena. Honela, euren grebarako eskubidea baliatuko dute abenduaren 26tik aurrera, greba mugagabea martxan jarriz.

Hau al da Gasteizko Udalak saldu nahi digun Green Capital eredua?