Bilbao Bizkaia Ur Partzuegoan garatzen ari diren zerbitzu kontratazio prozesuan zuzendaritzak jarduera nagusiaren, uraren ziklo kudeaketa, pribatizaio dinamikan sakontzen jarraitzen du.

Horrela gertatzen ari da Ur Edangarri Araztegietan (UEA), martxan dagoen lizitazioan orain arte partzuergoak kudeatzen zituen partida garrantzitsuak kontratei esleituz; erreaktibo hornidura, lohiaren garraioa eta prozesu instalazioetako industrial garbiketa hain zuzen ere. Honek kudeaketa publiko eta irabazi asmorik gabea zena esku pribatuetara pasako dela suposatzen du. Enpresa pribatuen helburua ahalik eta onura gehien lortzea izanik, argi dago zerbitzu kaxkarragoa eskainiko dela, uraren kalitatea eta partzuergoaren jarduerarekin babestu behar den ingurumena bezalako arlo garrantzitsu zein delikatuetan. Eta hau ez da inongo gehiegikeria, tratatutako uraren kalitatea neurri handi batean erreaktiboen dosifikazio zuzen baten menpe dagoelako eta bere hornidura esku pribatuetan utziz, erreza da ondorioztatzea erreaktiboen kontsumo txikitzearen saiakera gertatuko dela onura handiagoak eskuratzeko asmoz.

Beste aldetik, lohiaren garraioa eta hondakinak ezabatzeko prozesua ematen den instalazioen garbitasunaren kudeaketa irabaziak besterik bilatzen dituztenen esku uztea, arrisku larrian jartzen du ingurumena. Honen kaltetan, kontrataren kostuak murrizteko ahalik eta kostu baxueneko kontrolik gabeko isurketak emateko arriskua dago, kontrata horren balantze ekonomikoa positiboa atera ahal izateko.

LAB sindikatuak argi du proiektu pribatizatzaile honi aurre egin behar zaiola dauzkagun tresna guztiekin, izan ere, honek dauzkan ondorioak honako hauek dira: prekarietatea, zerbitzu kaxkarragoa, kostu handiagoa eta sektore publikoko lanpostuak ezabatzea.