Errentaren banaketak gizarte baten berdintasun edo berdintasunik eza maila islatu ohi du; hortaz, bizitza kalitatean eta kohesio sozialean eragina izateaz gain, zuzeneko lotura du pobrezia eta bazterketa arriskuaren intzidentziarekin.

Zentzu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) berdintasunik ezak gora egin duela ikustea kezkagarria da oso, Europako Batasunean emandako igoera handienetako bat dela kontutan hartuta. Gini (1) indizeak %7,5 egin zuen gora 2008 eta 2014 artean. Indize honek errentaren banaketaren arabera neurtzen du berdintasunik eza. Honek esan nahi du diru sarreren desparekotasuna %7,5 igo zela EAEn.

Europako Batasunaren batez bestekoaren oso gainetik dago igoera hau, non %0,3 igo zen bakarrik denbora tarte berean. Eurogunean, berriz, berdintasunik ezak %1,6 egin zuen gora, batez beste.

Horrenbestez, berdintasunik ezak 23 aldiz gehiago egin du gora Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, Europako Batasunarekin alderatuta. Europako Batasuneko bost estatuk soilik dute datu okerragorik: Ziprek, Estoniak, Hungariak, Danimarkak eta Eslovakiak.

1.- El índice de Gini proporciona una medida de la desigualdad; por esa razón resulta muy útil para estudiar el grado de concentración de los ingresos en la sociedad y analizar cómo se distribuyen entre los grupos sociales más ricos y más pobres.