Nafarroako Laneko Ikuskatzailetzak arrazoia eman dio LAB sindikatuari, Pertsonen Autonomia eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren (PAGNA) menpeko zentro bateko langile bati egindako eraso larri baten ondorioz jarritako salaketa dela-eta. Salaketa prebentzio neurriak ez hartzeagatik etorri zen.

San Jose zentroan gertatutako erasoa dela eta, LABek salaketa bat jarri zuen Laneko Ikuskatzailetzan 2018ko azaroaren 4an.
2019ko abuztuaren 12an, Ikuskatzailetzak LABi jakinarazi dio ikuskapen-lanak bukatu dituela eta egiaztatu dela ez-betetze hauek gertatu direla:

• Ez da arriskuen ebaluaziorik egin.
• Beharrezkoak diren prebentzio jarduerak ez dira egin.

Ez-betetze horiek arau-hauste LARRI modura hartzen dira laneko arriskuen prebentzioaren arloan.

Horregatik, Laneko Ikuskatzailetzak proposatu du Administrazio Publikoari errekerimendua egitea segurtasun eta osasun arloko zuzenketa-neurriak har ditzan, eta arau-hausleari prestazio ekonomikoen %40ko ERREKARGUA ezartzen dio segurtasun eta osasun neurririk ez hartzeagatik gertatutako lan istripuan.