Barakaldo Naturalak eskaria erregistratu du Sustapen Ministerioan Hegoaldeko Trenbide-saihesbidearen 1. faserako informazio-azterlana baliogabetzeko, eta, ondorioz, ingurumen-adierazpena eta adierazpen formala lortzeko irekita dagoen prozedura ixteko, eginkizun horretarako emandako arduraren epea 2018ko ekainaren 30ean iraungi baitzen. Barakaldo Naturalak berak agerraldia egin du gaur, eta LAB bertan izan da babesa emateko, beste eragiletako hainbat ordezkarirekin batera.

Hauxe da Barakaldo Naturalak igorritako oharra:

Barakaldo Naturalak Sustapen Ministerioari Hegoaldeko Trenbide-saihesbidearen 1. Faseari buruzko Informazio-azterlana baliogabetzeko eskatu dio, Eusko Jaurlaritzaren ardurapean utzitako eginkizuna iraungi delako

Orain ulertzen dugu Aitor Estebanen premia, zergatik zioen diputatu hautatu berriak “lehenbailehen” egin beharrekoa zela.

Barakaldo Naturalak eskaria erregistratu du Sustapen Ministerioan Hegoaldeko Trenbide-saihesbidearen 1. Faserako informazio-azterlana BALIOGABETZEKO, eskubide osoz eta, ondorioz, ingurumen-adierazpena eta adierazpen formala lortzeko irekita dagoen prozedura ixteko, eginkizun horretarako emandako arduraren epea 2018ko ekainaren 30ean iraungi baitzen.

Epe agortuta, gai horri dagokion kudeaketa-ardura indargabe edo baliogabe legoke. Legez, ardura-emate hori lege-aurreikuspenetara eta emateko sinatu den Hitzarmenaren edukira ere doitu behar da, bai ala bai, eta ez da hala izan izan eta egin. Zehazki, hitzarmenak hauxe dio Bigarren klausulan:

"1. faseko (Serantes tunela – Olabeaga) zatiaren informazio-azterlanaren idazketa aldatu behar balitz, Sustapen-ministerioak Euskadiko Autonomia Erkidegoari ematen dio aldaketa idazteko ardura. Dena dela, Sustapen-ministerioari dagokio, irailaren 29ko Trenbidearen alorrari buruzko 38/2015 Legearen 5. artikuluak dioenaren arabera, administrazio-tramitazioa egitea, ingurumen-organo eskudunarengandik beharrezkoa den ingurumen-inpaktuaren adierazpena lortzea, eta informazio-azterlan baten onespen formala onestea, 2018ko lehen seihilekoan."

Argi dago Eusko Jaurlaritza ez dela gai izan Sustapen-ministerioan onespen formalerako ezarritako epearen barruan informazio-azterlan berririk aurkezteko eta, hartara, behar duen eskumen-gaitasunik gabe heldu nahi diola aldaketaren idazketa. Ondorioz, informazio-azterlan horri buruz itunaren gerizpean hartutako edozein erabaki Zuzenbidearen aurkakoa da, Sektore Publikoaren Erregimen Juridikoaren Legeari aditzen badiogu.

Orain bai ulertzen ditugu zertan oinarritzen ziren orduan hautagai eta orain diputatu hautatu den Aitor Estebanen premiak, Barakaldon egindako hauteskunde-mitinean “lehenbailehen egin beharreko” proiektua zela esan zuenean, Amaia del Camporen onespen-begiradaren pean. Horregatik izango da, beharbada, Arantxa Tapiak otsailaren 4an Legebiltzarrean aipatzen zituen pertsona “adituek” horretaz ohartarazi zituztenez, beraiek aukerarik onena aurrera joz ihes egitea erabaki zela zutela. Edozelan ere, jakin behar dute prozesu honekin aurrera jarraitzen tematzen badira, jarduera horren ondorioz hartzen diren erabakien arduradunek prebarikazioz jokatuko dutela.

Gure aldetik, baliogabetzeko eskaria Trenbide-plangintzarako Zuzendariordetza Orokorrean erregistratu eta gero, jarraituko dugu eskubide osoz BALIOGABE deritzogun Azterlanaren aurkako alegazioak lantzen, aldatzeko ez ezik, agerian uzteko dituen alde onak oso zalantzagarriak direla, apaingarriz estaliak, eta badirela Barakaldo Naturalak proposatutakoak bezalako beste aukera batzuk, adibidez, C1 eta C2 lineak lurperatzea eta modernizatzea, ondo baino hobeto asetzen dituztelako portuko salgaien trafikoa handitzeko, Europako korridoreekiko elkar-jarduna bideratzeko eta tren luzeagoak hartzeko gaitasuna a hobetzeko helburuak. Gainera, onura sozial handiak ere ekarriko lituzkete, baita eta hiriko lurzoruaren hamarka milaka metro karratu askatzeari esker inbertitutako diru publikoaren itzulera jasotzeko aukera handiagoa eskaini ere. Baina, batez ere, badirelako beste aukera batzuk, gutxiago kutsatzen duen garraio-modu baten alde egiteaz gain klima-aldaketari aurre egiteko gure aliaturik onena den Naturarekin errespetu osoz garatuko liratekeenak.

Baliogabetzeko gure eskaria onartuko delakoan gaude. Horrez gain, espero dugu etorkizunean berriro gai hau ateratzen bada, gure proposamenak ere mahai gainean egongo direla, eta egoki iritziko diotela inongo ibilbiderik marraztu baino lehen jendarteari parte hartzeko aukera emateari.