Apirileko datuen arabera, Hego Euskal Herrian 175.383 pertsona zeuden langabezian, eta horietatik %56 emakumeak dira. Gainera apirilean sinatu ziren kontratuen %92,3 aldi baterakoak izan ziren, gehienak oso epe laburrekoak. Honek erakusten digu laneko behin behinekotasunak hartu duen tamaina. Azpimarratu behar da ere langabezia egoeraren aurrean dagoen babes maila baxua.

Apirileko datuen arabera, Hego Euskal Herrian 175.383 pertsona zeuden langabezian, eta horietatik %56 emakumeak dira.

Aste Santuko oporren eragina batez ere zerbitzuetako sektorean nabaritu da, eta ostalaritza bezalako produktibitate baxuko aktibitate ekonomikoetan kontratazio prekarioa eta behin behinekoa bultzatu du.

Modu zehatzean esanda, apirilean sinatu ziren kontratuen %92,3 aldi baterakoak izan ziren, gehienak oso epe laburrekoak. Honek erakusten digu laneko behin behinekotasunak hartu duen tamaina.

Azken finean, errekuperazio ekonomikoaren emaitza enplegu sorrera izaten ari da, baina kalitate txarrekoa. Honen ondorioz, populazio aktiboaren %30ak langabezia aldi edo epe luzeko langabeziarekin tartekatutako lan ezegonkorraren ondorioak pairatzen ditu.

Halaber, azpimarratu behar dugu langabezia egoeraren aurrean dagoen babes maila baxua. Gaur egun, Hego Euskal Herrian, ofizialki langabezian dauden pertsonen %30,6k baino ez du jasotzen langabezia prestazioa. Beraz, babes maila kezkagarrietara iritsi da eta jaisten jarraitzen du.