Honako arloak aztertzen dira: behin-behinekotasun portzentajea departamentuetan, langileen banaketa adinaren arabera, sexuaren arabera, baita egokitze mailaren arabera. Buruzagitzeei dagokien atalean aztertzen da, halaber, zentzurik ez duten horiek, hauek hornitzeko lehiaketak, departamentuetan daudenak baita hauen portzentajea sexuka zein egokitze mailaka ere. Aztertzen dira, era berean, euskara betebehar duten lanpostuak zein buruzagitzak. Azterketa hau bukatzeko ondorioak ditugu eta hauek, garbiki, exijitzen dute Administrazioa demokratizatzeko eta modernizatzeko neurriak jartzeko beharra.