Sertegoko (Interenvases) zuzendaritzak amaiera EEEa jakinarazi die Lan Ordezkaritzari eta langileei, bertako langile gehienak kaleratzeko. Langileek susmatzen zuten zerbait konfirmatu da. Zuzendaritzak aspaldi erabaki zuela lantegi honetan jarduera etetea eta sutea erabaki hori gauzatzeko erabil zezakeela, langile gehienak kaleratuz. Horregatik, LABek zuzendaritzaren jukutria salatzen du, gure ustez, enpresaren utzikeriak sortu zuen sute baten ondorioak langileei ordainarazi nahi dizkiena.

Zuzendaritzak Enplegu Erregulazio Espedientea aurkeztu du ezinbesteko arrazoiak argudiatuz 19 langiletatik 13 kaleratzeko. Beste hiruri laster amaituko zaie kontratua. Hortaz, datozen hilabeteotan 3 langile baino ez lirateke geratuko. Enpresak neurri hau hartzeko “ezinbesteko arrazoiak” argudiatu arren, bi kontu nabarmendu nahi ditugu:

– Langileen artean ezaguna zen, sutea gertatu aurretik, ontzien mozketa eta birziklapenerako nabean jarduera eteteko asmoa.

– Gure ustez, enpresak segurtasunaren inguruan duen arduragabekeriagatik gertatu zen sutea. Ez zuen zirkuitulabur batek eragin mozketa lerroan zenbait produktu nahasteagatik baino, hauek erreakzionatu eta su hartu zuten, sutea oso azkar hedatu zelarik lantegi osotik.

Salatu beharra dugu enpresak ez ziela inolako prestakuntzarik eman langileei aipatu produktu kimikoak erabiltzeak zituen arriskuez. Ez zuen ezta nahaste hauek gerta ez zitezen inolako neurririk hartu, ezta ontzietan produktu kimiko ezezagunen hondakinak gera zitezen ekiditeko.

Nabarmendu nahi dugu enpresa hau zabaldu zenetik segurtasunarekin arazo asko izan dituela. Behin baino gehiagotan izan dira istripuak eta bestelako gertakariak (suteak, gas isuriak…), Zuzendaritzak ezkutatu egin dituenak. Langileek neurriak eskatu zituzten istripu larriagoren bat gertatzeko arriskuaren aurrean, azkenean gertatu den moduan. LABek uste du gertakari hauek badutela antzeko elementurik, hala nola enpresaren axolagabekeria eta arriskuen prebentziorako politika falta, langileen ematen zaien prestakuntza faltarekin batera.

Horregatik guztiagatik, LABek ukatu egiten du sutea “aurreikus ezin den gertakaria” izan denik, “ezinbesteko arrazoiaren” definizioak zehazten duen moduan. Guztiz kontrara, aurreikus zitekeen zerbait da, eta enpresak ez du berau ekiditeko inolako interesik jarri.

Gertakari hauen aurrean, LABek defendatzen du lanpostuei eutsi egin behar zaiela eta jarduerak jarraitu egin behar duela langile eta ingurunearentzat seguruak diren baldintzetan. Ezin dugu onartu sute hau probesterik langileak kaleratzeko, langileak sute honen biktima bihurtuz eta zuzendaritzak suntsitutako nabean jarduera eteteko zuen asmo makurra erraztuz.

Gure ustez, instituzioek, batez ere Eusko Jaurlaritzak eta bere Lan Ordezkaritzak, enplegua eustearen alde egin behar dute, batez ere krisiak gogor kolpatutako eskualde batean. LABek dei egiten dio Eusko Jaurlaritzaren Lan Ordezkaritzari enpresak lanpostuak suntsitzeko dituen asmo makurrak ahalbidetu ez ditzan eta suteari buruzko txosten zehatza egin dezan honen arrazoiak eta enpresaren segurtasun politika argitzeko; eta honen arabera, beharrezko neurriak har ditzan eta langileei kaleratze masiboa ez babestu.