Anoetako estadioko lanetan Gipuzkoako eraikuntzako hitzarmena benetan betetzen ari dela konprobatzeko informazioa eskatu zaio. Gaur zen egiteko kontziliazioa, baina Anoeta Kiroldegia ez da PRECOn azaldu.

Anoeta Zelaia Aldi Baterako Enpresa Elkarteak, bere lizitazioko eskaintzan, konpromisoa hartu zuen Anoetako estadioko birmoldaketa lanetan Gipuzkoako eraikuntzako hitzarmena aplikatuko zuela.

PRECOaren 2018/40/6 espedienteak adierazten zuen lan hauetan Gipuzkoako eraikuntzako hitzarmena betetzen zela. Hala ere, espediente berdinean, Anoeta Zelaia Aldi Baterako Enpresa Elkarteak uko egiten zion langileen nominak eta ordutegi kontrolaren inguruko datuak emateari.

Anoeta Kiroldegiako administrazio kontseiluak onartu zuen eraikuntzako hitzarmena betetzen ari zela kontrolatzea 20 pertsonaren (udan 40) kontrol aleatorioaren bidez.

Egoera honetan LABek, Gipuzkoako eraikuntzako hitzarmenaren mahai negoziatzailean ordezkatuta dagoen sindikatu bezala, langileen nomina eta ordutegi-kontrolerako datuak eskuratzea eskatu zuen, aipatu hitzarmena benetan betetzen zela egiaztatzeko.

Gaur zen egiteko kontziliazioa eta ez da egin Anoeta Kiroldegia ez delako azaldu. LABek guztiz salagarritzat jotzen du hau.
Sindikatuak borrokan jarraituko du Gipuzkoako hitzarmena benetan bete dadin lurralde honetako lanetan eta dei egiten die instituzioei gaiaren inguruko zaintza eta zigor-bidea indartu ditzaten.