Alegazioa aurkeztuko dugu Bizkaiko Foru Aldundiak abiatutako prozedimenduari, zeinak 2014, 2015, 2016 eta 2017 urteetan borroka kutxatik eginiko ordainketa orororen informazioa igortzeko eskaria agintzen digun. Administrazio publikoaren eskaera zehatza da aipatu urte horietan %2a atxikitzeko beharrizana sindikatuari erreklamatzea eta 2017tik aurrera atxikipena egiteaz gain zergapetuaren oinarrian batzea, lan etekin gisara.

LAB sindikatuak alegazioa aurkeztea erabaki du, besteren artean, honako arrazoi nagusi hauengatik:

-LABek 2012an sortu zuen borroka kutxaren tresna, greba epeetan aktibatzeko aukera izan dezaten langileek. LAB sindikatuak duen tresna ez da erresistentzia kaxa bat, botroka kutxa baizik. Garrantzitsua da kontzeptu biak bereiztea. Borroka kutxak ez du grebako denbora tartean langileak jasotzeari utziko dion soldata ordezkatzeko helbururik. Bere helburua da greba tartean langileak izango duen kalte ekonomikoa dena delakoa izanda ere, langileak oinarrizko beharrizanak asetzeko minimoa izatea. Ez da inolaz helburua soldata ordeztea, gutxieneko berme bat izatea baizik, maila asistentzialean.

-LABek ez du bat egiten entitate foralak gauzatzen duen interpretazio juridikoarekin, alegia, ordaindutako zenbatekoak lan etekin gisara kalifikatzearekin. Are gehiago, orain arte sindikatu ezberdinek antzerako tresnak izan arren bertatik gauzatu diren ordainketak ez dira sekula lan etekin gisara kalifikatuak izan, aplikagarri den marko legala berbera izanik ere. LABek ulertzen du aldaketa normatibo bat ez, baina interpretazio aldaketa bat gauzatzen dela oraingoan.

Hau horrela, beraz, Bizkaiko Foru Aldunditik jasotako eskaeraren aurrean, gure desadostasuna azaltzearekin batera, alegazioa aurkezteko prozedura abiatzen dugu LABetik.