INEk argitaraturiko datuen arabera, Hego Euskal Herrian hazi egin da landun kopurua eta gutxitu egin da langabezia. Baina salatu beharra dago sortzen den emplegua oso prekarioa dela eta gero eta gehiago direla langabezian egon arren prestaziorik jasotzen ez dutenak.

Gaur kaleratu diren EPA inkestaren datuen arabera, Hego Euskal Herrian 173.900 langabe zenbatu dira 2015. urteko laugarren hiruhilekoan, aurreko hiruhilekoan baino 7.900 gutxiago eta urte bat lehenago baino 46.600 gutxiago. Langabezia tasa %13koa da.

Landun kopuruak, aldiz, gora egin du Hego Euskal Herrian nahiz eta laugarren hiruhilekoan gutxitu egin den Nafarroan.

Hala ere, ekonomiaren hazkundea ez da modu justu eta zentzuzkoan nabaritzen lan munduan eta salatu beharra dago datu positibo hauek ezkutatzen dutena:

• Sortzen den enplegua oso prekarioa da; 2015. urtean sinatu diren ehun kontratutik sei baino ez dira mugagabeak izan, eta gainera, sinatu diren aldi baterako kontratuen ia erdiak ez dute hilabete bat baino gehiago iraun.

• Era berean, azken aldian asko ugaritu da borondatezkoak ez diren aldi partzialeko kontratuen erabilera ere, batez ere emakumeen kasuan.

• Azkenik, gogorazi beharra dago langabezia-babes sistemaren ahultzea etengabea dela; geroz eta gutxiago babesten du eta prestazioak murritzagoak dira. Zehazki esanda 2015. urte amaieran 131.045 pertsona dira langabezian egon eta langabezia prestaziorik jasotzen ez dutenak, eta langabezia prestazioa kobratzen dutenek 425 € jasotzen dituzte bataz beste.

Datu hauek argi uzten dute ekonomiaren hazkundea adierazten duten datu makroekonomikoen atzean dagoen errealitatea eta botere publikoek duten ezintasuna krisiari erantzun egoki bat emateko.

Guzti honengatik, gure ustez ez dira zalantzan jarri behar soilik enpresa gestio edo lan harreman ereduak, sistema ekonomiko eta soziala ere zilegitasun krisi handi baten aurrean dago.