LABek, lan osasunean ematen den prekarietatearen aurka egiten ari den kanpainan, hezkuntza enpresetan diharduten prebentzio zerbitzu batzuen jardunaren segimendua egin du. Lan honetan antzeman dugu zerbitzu batzuk ez dutela egoki betetzen laneko arriskuen prebentzio legea. Batik bat, behin eta berriz ez dela bete langileen osasunaren zaintza. Horren ondorioz, ez dira onartzen gaixotasun profesionalak, ez eta hauek eragindako minak ere. Horrela, patologiek okerrera egiten dute.

LABen ustez, ez betetze hori oso larria da, langilea gaixo egonda ere, lan egin behar izaten duelako, eta ondorioz, gaixotasunak okerrera egin ohi duelako. Honez gain, neurri zuzentzaileak bideratzea galarazten du, hauek kaltea urritzera eta balizko gaizkiagotzeak eragoztera bideratuko liratekeelarik.

Antzeman dugun azken adibideetako bat Portugaleteko Asti Leku Ikastolan eman da. Zarata handien arriskupean diharduen lagun batek hipoakusia (entzumen galera) jasan du. Osasunaren zaintzaz arduratzen den PREMAPek osasun azterketak egin ditu; txostenetan ere jaso zuen hipoakusia kasua eman zela eta haren jatorria lanean zegoela.

Bitxia bada ere, langilea lanerako gai izendatu zuen. Horrela, enpresak saihestu egin zuen langilearen egoera hobetzeko helburuarekin bidera zitekeen edozein aldaketa.

Zabarkeriaren zabarkeriaz, ez zuen bete laneko gaixotasunaren susmoa jakinarazteko protokoloa. Horrek eragin zuen langile horrek zarata jasan behar izan zuela, eta horren ondorioz, gorreriak okerrera egin zuela.

Beharbada, PREMAPeko zaintza zerbitzuan diharduen pertsonal sanitarioak Gaixotasun Susmoen Protokoloa bete ez izana, beste ez betetze baten eraginez gertatu da. LABek horri ere oso larria deritza. Alegia, berariazko azterketez arduratzen den pertsonal sanitarioa ez dela laneko medikuntzaren espezialitatearen jabe, eta horrela, berriro ere ez du betetzen legea.

Osalanek zigor-akta jaso du honen harira, LABen ekimenez. Ez betetze, arduragabekeria eta utzikerien katea faltsuan itxita gera ez dadin lortuko dugu.

Enpresa jokatzen ari den eginkizuna ere agerian laga nahi dugu, huraxe baita osasun-laguntza mutualitatearekin kontratatzen duena, eta egiten duen kontrola zorrotza izan behar da gai honetan, beste batzutan izaten denaren antzerakoa, adibidez, absentismoaren gaian. Dena dela, kasu jakin honetan, kontratatu den mutualitatearen arduragabekeriaren ondorioa izan daiteke.

LABek berriro berrogeialdian jartzen du Gizarte Segurantzaren Lan-istripu eta Gaixotasun Profesionalen Mutualitateen eginkizuna. Gizarte Segurantzaren erakunde laguntzaile hauen eginkizun nagusia laneko gertakizunak kudeatzea da: lan istripuak eta gaixotasun profesionalak.

Mutualitateak eta enpresak egin duten falta larri piloa zigorrean amaituko da, norbaiten osasuna kaltetuz. Ezin dezakegu onar osasuna honda diezaguten.