Hego Euskal Herrian erregistraturiko langabeziak behera egin du abenduan, baina bilakaera desberdina izan da EAEn eta Nafarroan. Sortzen den enplegua oso prekarioa da: 2016 urtean sinatutako kontratuen %93,4 aldi baterakoak izan dira eta %40, lanaldi partzialekoak.

Abenduan Hego Euskal Herrian erregistratutako langabeziak behera egin du. Datu ofizialen arabera, 176.218 pertsona daude langabezian, azaroan baino 398 gutxiago. Hauetatik %45,6 gizonezkoak dira eta %54,4, aldiz, emakumeak.

Hala ere, bilakaera desberdina izan da EAEn eta Nafarroan; EAEn langabezia 1.527 pertsonatan gutxitu den bitartean, Nafarroan 1.129 pertsonatan hazi da.

2016 urteko bilakaera aztertzen badugu, 16.942 langabe gutxiago daude erregistraturik Hego Euskal Herrian (13.844 gutxiago EAEn eta 3.098 gutxiago Nafarroan).

Hala ere, aurreko hilabeteetan salatzen genuen moduan, aipatu beharra dago sortzen diren enpleguak oso prekarioak eta epe motzekoak izaten direla.

2016 urtean, Hego Euskal Herrian, 1.284.322 kontratu sinatu dira, baina hauetatik 84.571 soilik izan dira finkoak, hau da, kontratuen %6,6. Gainerako 1.199.751 kontratuak (%93,4) aldi baterakoak izan dira.

Gainera, lanaldi partzialeko kontratuen erabilera ere ugaritzen ari da eta sortu den enpleguaren %40 lanaldi partzialekoa izan da.

Bestalde, epe luzeko langabeen kopurua ere izugarria da eta horren ondorioz langabeziagatiko babes sistemak eskaintzen duen estaldura tasa oso ahula da. Gaur egun 3 langabetik 1ek baino gutxiagok jasotzen du langabezia prestazioa.

Beraz, datu hauek garbi erakusten dute pobrezia eta prekarietatea zabaltzen ari direla gizartean, landun eta langabeen artean, eta ezinbestekoa dela neurri eraginkorrak hartzea kalitatezko enplegua sortzeko.