LAB azkeneko hilabeteetan Lanbide Garapen edo Lanbide Karrera Foru Lege proiektu batean ibili da lanean, orain azaroan Mahai Orokorrean eta Nafarroako Gobernuan aurkeztuko duguna.

Foru Administrazioan, A eta B mailetako 3.000 langile inguruk badute aitortua Lanbide Karrera, gehienbat mediku eta erizain finkoek. Gure proposamenak Lanbide Garapena langile guztiontzat ezartzea planteatzen du, finko edo aldizkakoak izan eta departamentu guztietan. Horrez gain, orain dauden ereduak aldatzea proposatzen dugu, langile talde guztiei ahalik eta baldintza onenak bermatzeko. Kontuan hartu behar dugu oraingo ereduak ez direla aldizkako langileei ezartzen. Horrez gain funtzionamendu bera ez da ezartzen horri buruzko legeak indarrean sartu zirenean finkoak zirenei eta ondoren lanpostua lortu dutenei. Izan ere azkeneko hauek larriki kaltetuak atera dira, aldizkako garaia ez baitzaie berdin kontatzen.

Lanbide Karrera edo Lanbide Garapen gure proiektua, gaurkotze profesionalera eta gure lanpostuei buruzko etengabeko heziketara dago lotua. Eredu honetan bi arlo hezigarri proposatzen dugu, pertsonala edo profesionala eta barne antolakuntzakoa edo zerbitzuaren hobekuntzakoa. Hau horrela, onurek eragina izanen dute bai langileengan, aitorpen ekonomiko batekin, eta baita Administrazioan ere, zerbitzu publikoen eraginkortasuna, eragingarritasuna eta kalitatea hobetzen direlako. Osasun arloan, proposamena LOREAri lotua dago, osasun-jardueraren garapenerako talde asistentzialagatiko paziente/profesionalak ratio hobeezinen ezarpena biltzen duen legea.

Lanbide Garapenean edo Lanbide Karreran promozionatu ahal izateko, langileek prestakuntza euren lan jardunaren barruan eginen dute. Prestakuntza horrez gain, karreraren maila bakoitzean 6 urte egon beharko dute. A, B, C eta D maila bakoitzeko kantitate ekonomikoak gaur egun daudenekin proportzionalak izanen dira eta 14 ordainsarietan eginen dira.

Langile GUZTIENTZAT Lanbide Karreraren garapenak azkeneko urteetan izan ditugun murrizketa ekonomikoak gainditzea ekarriko du

Lanbide karreraren eredua Estatuko erkidego guztietan ezarria dago osasun arloetan. Nafarroan garapen partziala izan du eta LABen iritziz Administrazio osoan ezartzeko garai egokian gaude, inolako bazterketarik gabe. Beheko koadroan ikus daitezke langileek urtean jasoko lituzketen kantitate ekonomikoen hurbilpen bat.

OHARRA:
A,B,C,D Mailak A eta B mailetakoen datuak, gaur egun maila hauetako langileek aitortuak dituzten kantitateak dira.

1,2,3,4 Mailak Promozionatu ahal izateko, prestakuntza egiteaz gain, langileek 6 urte egonen dira karreraren maila bakoitzean.