Ez dute erakusten soldata arrakala, sexuaren araberako lan banaketa eta abar. Enplegua duintzeko beharraz hitz egin behar da.

Hego Euskal Herrian erregistratutako langabezia 154.514 pertsonatan kokatu zen azaro amaieran, horien erdiak baino gehiago emakumeak direlarik, %57,2 hain zuzen ere.

Aurreko hilabetearekin konparatuta, enplegu zerbitzu publikoetan erregistratutako langabeziak 1.079 pertsonetan egin du behera. Hala ere, azken sei urteotako azaroan izandako langabeziaren jaitsiera txikiean da.

Baina larriena ez da langabezia oso astiro txikitzen ari dela, gainera, Gizarte Segurantzara batazbesteko afiliazioak pasa den hilean 3.988 kotizanteren galera islatzen du.

Edozein kasutan, eta aldaketa koiuntural eta epe laburrekoetatik harago, nabarmendu beharrekoa da azken urteotako lanaren panoramaren bilakaera oso hauskorra dela eta ez duela oinarri sendorik, enplegu prekario eta gaizki ordaindutakoen sorreran oinarritzen delako nagusiki.

2008tik hona %7an egin du behera batazbeste soldaten eros-ahalmenak. Hala ere, soldatarik apalenek %22 baino gehiagoan egin dute behera termino errealetan.

Izan ere, soldataren debaluazioa da laneko pobreziaren hazkundearen arrazoi nagusietakoa. Gainera, modu guztiz desproportzionatuan banatu dira bere eraginak, soldatak zenbat eta baxuagoak izan are eta gehiago zigortuz.

Beste alde batetik, azken hamarkadan ia bikoiztu egin da enplegua bilatzen ari direnen kopurua, enplegua izanik hobea bilatzen ari direnak barne. Honek erakusten du jendea ez dagoela pozik eta asebeteta sortutako enpleguaren kalitatearekin.

Izan ere, okupatuta egonik enplegu hobearen bila izen emanda daudenen kopurua laukoiztu egin da hamar urtetan, eta egun 140.000 pertsona baino gehiago dago egoera honetan.

Azkenik, salatu beharrekoa da langabeziagatiko babes sistema espainolaren ahultasuna eta eraginkortasun falta, 107.500 langabetu uzten duelako prestaziorik gabe, hau da, ofizialki langabezian daudenen %69a. Zehazki, kolektibo zaurgarrienetakoak dira hauek eta laguntzen beharrizan handiena dutenak.

Gainera, langabeziagatiko estaldura tasa murritzagoa da emakumeen artean (%28,3) gizonezkoen artean baino (%34,4).