Enplegu Ministerioak zabaldutako informazioaren arabera, azaroan errejistratutako langabezia 193.811 pertsonatakoa izan da Hego Euskal Herrian. Hauetariko erdiak baino gehiago emakumezkoak dira, %54,2 zehazki. 

Azaroa beti izan da hilabete ona langabezia murrizteko. Hobetzen ez dena enpleguaren kalitate kezkagarria da. Lan-merkatuaren bilakaera ikuspegi luzeagoarekin aztertuz, konprobatzen du langabeziak erreforma eta prekarietatearen kontura jaisten dela. Ezegonkortasun handiagoa dakar honek, laneko eskubide gutxiago eta soldata baxuagoak, azken batean, esplotazio handiagoa.

Hego Euskal Herriko kontratazioari dagokionez, nabarmendu behar da azaroan sinatutako kontratuen %93,5 aldi baterako izan zela. Baina hau ez da datu koiunturala. Hilabete bat falta da urte bukatzeko, urtarriletik hona sinatutako kontratuen %93,6 aldi baterako izan da eta ia %39 lanaldi partzialekoak.

Gainera, aldi baterako kontratuen erdiak hilabetea baino iraupen apalagoa du, aldi baterako kontratazioaren beste heren batek zehaztu gabeko iraupena duen bitartean. Datu hauek erakusten digute laneko errotazioa hartzen duen eskandaluzko neurria, eta honek lan-baldintza eta istripuetan dakartzaten ondorio garratzak sumatzea ahalbidetzen du.

Zentzu honetan, gure ustez zabor-enplegua sortzea pobreziako soldatekin, ezin da inolaz kontsideratu politika ekonomiko eta egindako erreformen arrakasta.

Azkenik, arreta deitu nahi dugu langabeziagatiko babesaren beherakada larriarengatik. Izan ere, egun langabezian dauden hiru lagunetatik bi ez du langabeziagatiko inolako prestaziorik jasotzen. Prestazioen jasotzaile gehiago dago, baina erregistratutako langabezia kopuruetatik kanpo daude, hortaz, estaldura tasa kalkulatzerakoan ere ez dira “langabezian dauden prestazioen jasotzaileak”.

 
Hego Euskal Herriko langabeziagatiko prestazioen jasotzaileak

2015eko urria

Gizonak
Emakumeak
Guztira
Jasotzaileak guztira (SEPE)
80.944
Langabezian dauden jasotzaileak
32.953
32.368
65.321
Jasotako langabezia
89.810
106.785
196.595

Langabeziak eta prestaziorik gabe daudenak

56.857
74.417
131.274

Doitutako estaldura tasa

36,7%
30,3%
33,2%

Iturria: elaborado por LABek egina Lanbide, Nafarroako Enplegu Zerbitzua eta SEPEko informazioen arabera.

Gasteiz, 2015eko abenduak 2