FEADRS estatu mailako sukaldaritza patronalak Akordio Interprofesionala inpugnatzeko prozesua hasi du. Inpugnazio honek FEADRSen aldetiko xantaiari erantzuten dio, eta honek ez du inolaz ere LABen jarrera aldatuko, argia dena eta mehatxuek aldatuko ez dutena.

Akordio interprofesionala guztiz baliozkoa eta aplikatzeko modukoa da, tresna juridiko eta sindikal bezala, dokumentuak berak zehazten dituen sektore eta lurralde eremuetan, hau da, EAE osoan.

EAEko langileei euren lan-baldintzak berton negoziatzeko eskubidea ahalbidetzen dien tresna da. Hori dela eta, esku- hartzerik gabeko Lan Harremanen Euskal Esparrua bermatuko duten mota honetako tresnak lortzeko lanean jarraituko du LABek.

Sukalde edo kolektibitateen eremuak LABek argi eta garbi adierazi du EAEko negoziazio-eremua eratzearen aldeko bere jarrera, eta honen arabera jokatu du negoziazio mahaian bertan bi aldiz honetarako deia eginez. Esan beharra dago, LABek jarrera honen arabera jardungo duela bere ekintza sindikalean, sukalde edo kolektibitateen sektorean esparru propioa lortzeko beharrezko ekimenak aurrera eramanez.