140 urteren ondoren gutxi daukagu ospatzeko euskal langileok. Itxaroten dugun ospakizun bakarra euskal herritarroi bizi-baldintza duinak eskuratzea bermatuko duten euskal instituzioak izatea da, eta guk geuk gure instituzio propioak erabaki ahal izatea. Hori bermatuko duen estatu propioa eraikiz ospatuko dugu.

EAEko kontzertu ekonomikoaren eta Nafarroako Konbenioaren 140. urteurrena da gaur. Egia esan, euskal kontzertu-konbenioa estatuak euskal lurraldeetan egindako inposizioaren hondakin foralak baino ez dira.

Kontzertu-konbenio estatuari onartzen diogun zerga da, indarrez esatu horren parte izateagatik eta honen bidez, Hego Euskal Herriko herritarrok Estatuak politika ekonomikoaren norabidea erabakitzeko duen aldebakarretko gaitasunaren arabera egitea erabakitzen dituen gastuak ordaintzen laguntzen dugu (AHT bezalako azpiegituren finantzazioa, bankuak salbatzeko zorpetzea, errege-etxea, ejerzitoa, etab.). Euskal administrazioek gastu guzti horien %7,24a ordaintzen dugu.

Kontzertua eta Konbenioaren aldebikotasuna estatuaren diru funtsetara Kupoaren portzentaia bideratzea da, baina hau zehazten duten arlo konpetentzialeko oinarrizko erabakiek Estatuaren esku daude. Arlo fiskalean ere ez dugu gure sistema fiskal propioa artikulatzeko gaitasuna nahikoa. Konstituzioan jasotako lurralde arteko armonizazioak gure interesentzako onena izan litekeen zerga esparru egokiena erabakitzeko burujabetza eragozten digu.

Iaz lortutako Kupoaren birnegoziazioa menpekotasun honen betikotzea izan da, eta zorrean daude atzerapenen itxurakeriaren pean, euskal lurraldeetako konpetentzia estatalengatik urtero gehiago ordaintzea.

Gainera, Kontzertua eta Konbeniotik eratorritako baliabideak ez dira modu ekitatiboan banatzen euskal jendartean. Kapitalen errentek dituzten pribilegio fiskalek, onartzen diren zerga ihes eta iruzur fiskalak aberatsenak are gehiago aberastea ekartzen dute, eta gero eta zabalagoak diren herri sektoreen prekarietate eta jendarte-bazterketaren arrekala areagoatzea-