Celsa Taldeko Nervacero eta Laminaciones Arregui enpresetan ordezkaritza dugun LAB, LEKU, ELA eta ESK-ko atal sindikalek gure kezka adierazi nahi dugu Celsa Taldearen berregituraketaren judizializazioarengatik. Egoera honen aurrean, bilera egin dugu Eusko Jaurlaritzaren Industria Sailarekin.

Taldearen zorraren negoziazioa hasi zenetik eta, ondoren, funtsek judizializatu zutenetik, albiste asko sortu dira, eta badirudi kontuak ez duela amaiera edo konponbide hurbilik. Egoera horrekin, kaltetu nagusiak langileak dira, ziurgabetasunaren aurrean, Nervacero eta Laminaciones Arreguik arlo industrialean etorkizunik ez izateko arriskua baitute.

Komunikabideen bidez iristen zaigu informazio langileei, eta Celsa Taldeak eta inbertsio-funtsek ez diete hauei berregituraketa planik aurkeztu, ez hauen inguruan informatu.

Badakigu zertara dedikatzen diren putre funtsak eta zein interes dituzten. Horregatik, irtenbide bideragarri bakarra da Celsa Taldea talde industrial baten esku geratzea da, jarduerari eta enpleguari eutsiko diena eta Celsako lantegientzat etorkizuna bermatuko duena, batez ere Nervacero eta Laminaciones Arreguirentzat.

Kezka horrekin, goian aipatutako sindikatuok bilera bat egin dugu Eusko Jaurlaritzako Industria Sailarekin, helburu hauekin:

  • Eusko Jaurlaritzak hartzekodunekin eta Celsa Taldearekin izan ahal izan dituen harremanak ezagutzea.
  • Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritza eskatzea putre funtsek Nervacero eta Laminaciones Arreguirako dituzten planak zeintzuk diren argitzeko.
  • Prozesu honetan guztian Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa eskatzea eta Nervacero eta Laminaciones Arreguiren jardueraren, enpleguaren, etorkizunaren eta potentzialaren aldeko apustu eta defentsa argia egitea.
  • Eusko Jaurlaritzak prozesuaren jarraipen estua egitea.


Atal sindikal hauen lehentasuna, jarduera eta enplegua mantentzea dira eta, horretarako, Eusko Jaurlaritzari egindako interpelazio honen bidez, hobeto prestatuta egon nahi dugu historia honen amaierarako, berau edozein izanda ere. Erakundeek gure lanpostuen defentsaren bermatzaile izan behar dute, ezin dira ehunka lanpostu zuzen eta zeharkako beste hainbesteren suntsiketarekin amai daitekeen egoera baten ikusle huts gisa mantendu. Jarrera proaktiboa izan behar dute prozesu honetan guztian.