Hego Euskal Herrian dauden Enplegu Zerbitzu Publikoetan erregistratutako langabetuen kopurua 155.593 pertsonatakoa da urri amaieran. Hautetatik %57,6 dira emakumezkoak.

Kopuru garbietan, azken hilabetean 559 pertsonatan egin du behera langabeziak eta honek irailean baino %0,4 gutxiago suposatzen du. Hala ere, beherakada honek Bizkaian soilik izan du isla, emakumeen artean eta nagusiki, zerbitzu sektorearen bilakaerari esker.

Kontrapuntu bezala, nabarmendu beharrekoa da sinatutako 100 kontratutatik 8 soilik dira mugagabeak, eta iraunaldi zehatza duten aldi batekoen %56a astebetekoa edo laburragoa da.

Gainera, Eurostaten arabera, mugagabe bihurtu diren aldi baterako kontratuen portzentaia Europar Batasuneko baxuenetakoa da. Horrela, aldi baterakotasuna enplegurako “sarbide” baino, gehiago bihurtu da lan-prekarietate iraunkorrerako tresna.

Izan ere, Hego Euskal Herrian soldatapean lanean ari diren 4 langiletatik batek aldi baterako kontratua dauka. Honek Europako buruan kokatzen gaitu aldi-baterakotasunari dagokionez, soilik Espainiako estatuaren atzetik.

Bestalde, azken krisiak agerian utzi zuen enpleguaren ahultasuna laneko aldi-baterakotasunarekin lotuta dagoela. Atzeraldiaren zatirik gogorrenean 6 milioi lanpostu suntsitu zen Europar Batasunean, erdia baino gehiago Espainiako estatuan.

Hori bai, Estatuen lanpostuen %17 suntsitu bazen, Hego Euskal Herrian ere krisialdiaren aurretik zeuden enpleguen ia %16 suntsitu zen.

Horregatik, krisi handieraren hasieratik hamar urtetara, itxi gaude dauden zauri sozial askorekin eta atzeraldi berri baten arriskuaren inguruko etengabeko ohartarazpenak ikusita, beharrezkoa da aldi baterakotasun maila handien salaketa azpimarratzea.