Bizkaiko Lan Ikuskaritzak aintzat hartu du LAB sindikatuak jarritako salaketa, eta zigorra ezarri dio Zamudion dagoen eta kautxuzko produktuak ekoizten dituen enpresari.

Zehazki, Lan Ikuskaritzak honako hauek ezarri ditu:

1.- Zigor larria jarri dio, “agente kimiko jakin batzuei dagozkien arriskuak osorik ez ebaluatzeagatik”; zehazki, “arrisku-ebaluazioak eta, hala badagokio, eguneratzeak eta berrikuspenak ez egiteagatik, bai eta langileen lan-baldintzen eta jardueraren aldizkako kontrolak ez egiteagatik ere, lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudian ezarritako irismenarekin eta edukiarekin”.

2.- Beste zigor larri bat jarri dio, “karga fisikoaren ondoriozko arriskua ez ebaluatzeagatik”; hain zuzen, “ikusi zen langileek kargen eskuzko manipulazioak egiten dituztela jarrera behartuekin”.

3.- Laneko arriskuak prebenitzeko errekerimendua, “prebentzio-jardueraren plangintzan, zarata murrizteari dagokionez proposatutako neurri bakoitzerako, kostua, arduraduna eta aurreikusitako ezarpen-data sartu beharko ditu enpresak, baita horiek gauzatzeko epea, arduradunak izendatzea eta horiek gauzatzeko behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak ere”.

4.- Laneko arriskuen prebentziorako errekerimendua, hain justu ere, “enpresak bermatu behar du langile bakoitzak prebentzio-arloko prestakuntza teoriko eta praktiko nahikoa eta egokia jasotzen duela, langile bakoitzaren lanpostuan edo funtzioan bereziki zentratuta”.

5.- Errekerimendua, “moldekatze-eremuan higiene-neurri egokiak ez hartzeagatik”. Beraz, enpresak neurri egokiak hartu beharko ditu langileek agente kantzerigenoek kutsatzeko arriskua dagoen lan-eremuetan (moldekatze-eremuan) jan edo edan ez dezaten bermatzeko.

Beraz, Flexis SA enpresak laneko arriskuen prebentzioari buruzko legea urratu zuen agente kimikoen gaineko arriskuen, karga fisikoen gaineko arriskuen, zaraten, langileen prestakuntzaren eta higienearen arloan.

Ebazpen horrek agerian uzten du Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legea abian jarri eta 27 urte geroago, patronalarentzat paper bustia izaten jarraitzen duela. Bitartean, LABek laneko prebentzioaren eta segurtasunaren arloko ez-betetze guztiak salatzen eta langileen osasuna bermatzeko mobilizatzen jarraituko du.